Djelimično ispunjeno

Suzbijanje kriminala i korupcije

Opštine: Centar Sarajevo

Brinuti da poslovanje općine bude u skladu sa principima pravednosti i zakonitosti, čime će doprinijeti suzbijanju kriminala i korupcije.

Obrazloženje

U prve dvije godine mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Općina Centar je uz pomoć projekta Jačanja integriteta u lokalnim samoupravama donijela plan integriteta za period od 2017. do 2019. godine. Projekat je realiziralo Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ BiH uz podršku Vlade Kraljevine Holandije, a u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.
Više na web stranici Općine Centar

Osim toga u Općini Centar Sarajevo kod info punkta i ulaza u šalter salu Matičnog ureda postavljeni su sandučići sa natpisom ”Prijavi korupciju” gdje građani kao korisnici usluga, ali i općinski uposlenici mogu prijaviti korupciju i ostale nepravilnosti, pri čemu je zagarantovana anonimnost prijavitelja eventualnog koruptivnog ponašanja uposlenika ove lokalne zajednice.
Više na web stranici Općine Centar

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!