U progresu

Sufinansiranje zamjene liftova i obnova krovova i fasada

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Sufinansiranje obnove krovova i fasada na objektima kolektivnog stanovanja. Sufinansiranje zamjene i rekonstrukcije dotrajalih liftova u objektima kolektivnog stanovanja. Kroz ovaj program, moguća je rekonstrukcija 20-30 liftova godišnje.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

Općina Novi Grad Sarajevo već nekoliko godina izdvaja budžetska sredstva za sanaciju krovova i fasada, kao i zamjenu dotrajalih liftova na objektima kolektivnog stanovanja. Ovogodišnjim budžetom planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM, a početkom 2022. godine u toku je bila sanacija oštećenih krovova 11 stambenih zgrada na području mjesnih zajednica Dobrinja B i D, Briješće, Švrakino Selo I i Čengić-Vila.

Foto: Općina Novi Grad Sarajevo
Foto: Općina Novi Grad Sarajevo

U Budžetu za 2023. godinu za nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovove, fasade i liftove, planirano je 400.000 KM.

U aprilu 2023. godine, donesena je Odluka o sanaciji kosog krova zgrade u ulici Petra Tiješića 1,3,5,7 i 9, a u julu iste godine, Općina Novi Grad Sarajevo je obećala, putem Štaba civilne zaštite izdvojiti finansijska sredstva za potpunu sanaciju stambenog krova.

Nakon što je u augustu 2022. godine potpisan okvirni sporazum za rekonstrukciju objekta izgorjelog u požaru, u ulici Nusreta Prohića u Buča Potoku, radovi na rekonstrukciji ovog objekta su započeli u oktobru 2022. godine. U novembru 2023. godine, porodicama iz ulice Nusreta Prohića u Buča Potoku, koje su usljed požara, 20. augusta 2021. godine ostale bez krova nad glavom, uručeni su ključevi obnovljenih domova.

Početkom 2022. godine, iz Općine Novi Grad Sarajevo saopćeno je da je u toku sanacija oštećenih krovova 11 stambenih zgrada na području mjesnih zajednica Dobrinja B i D, Briješće, Švrakino Selo I i Čengić-Vila, za šta je izdvojeno oko 260 hiljada KM.

Iz Općine Novi Grad Sarajevo saopćili su tom prilikom da ugovoreni poslovi obuhvataju zamjenu krovnih pokrivača ili ugradnju novih slojeva hidroizolacije kada su u pitanju ravni krovovi, zamjenu oštećenih limenih opšava, zamjenu dimnjačkih i ventilacionih kapa, malterisanje oštećenih dimnjaka i slično.

Istakli su da ova lokalna zajednica, “iako je održavanje zajedničkih dijelova zgrada kolektivnog stanovanja u nadležnosti etažnih vlasnika, odnosno upravitelja zgrada”, u skladu sa finansijskim mogućnostima ,”svake godine izdvoji određena sredstva za sanaciju najurgentnijih objekata gdje postoji opasnost da budu ugrožene elektroinstalacije, zbog dotrajalih krovova, ili sigurnost građana zbog obrušavanja fasada”. Naglasili su i da su potrebna ogromna sredstva kako bi se popravili svi krovovi u općini Novi Grad, fasade i drugi dijelovi stambenih zgrada kolektivnog stanovanja.

Početkom marta 2022. godine u stambenoj zgradi, u ulici Hasana Sućeske broj 10, u naselju Saraj Polje, izgrađene su podizna platforma i pristupna staza za osobe sa invaliditetom koje se kreću uz pomoć kolica. Također je saopćeno da je vertikalna podizna platforma – lift za pristup osobama sa invaliditetom izgrađena i u stambenoj zgradi u ulici Žrtava Fašizma broj 6, u MZ ”Otoka”. Za ove aktivnosti, Općina Novi Grad Sarajevo iz budžeta je izdvojila oko 240.000 KM.

Tokom 2022. godine saopćeno je da su sanirani krovovi u ulici Marina Držića – MZ ,,Dobrinja B”, u ulici Gradačačka – MZ “Čengić Vila”, u ulici Hakije Turajlića – MZ “Dobrinja B” itd.

Također je saopćeno da će krov stambene zgrade u ulici Petra Tiješića u MZ ”Dobrinja C” biti saniran.

U budžetu za 2021. godinu za nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovova, fasada i liftova izdvojena su sredstva u iznosu od 300.000 KM. Ipak, izmjenama i dopunama budžeta za 2021. godinu, ovaj iznos je smanjen na 10.000 KM, a budžetom za 2022. godinu ponovo je planirano 300.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!