U progresu

Sufinansiranje zamjene liftova i obnova krovova i fasada

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Sufinansiranje obnove krovova i fasada na objektima kolektivnog stanovanja. Sufinansiranje zamjene i rekonstrukcije dotrajalih liftova u objektima kolektivnog stanovanja. Kroz ovaj program, moguća je rekonstrukcija 20-30 liftova godišnje.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

Općina Novi Grad Sarajevo već nekoliko godina izdvaja budžetska sredstva za sanaciju krovova i fasada, kao i zamjenu dotrajalih liftova na objektima kolektivnog stanovanja. Ovogodišnjim budžetom planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM, a početkom 2022. gdoine u toku je bila sanacija oštećenih krovova 11 stambenih zgrada na području mjesnih zajednica Dobrinja B i D, Briješće, Švrakino Selo I i Čengić-Vila.

Foto: Općina Novi Grad Sarajevo
Foto: Općina Novi Grad Sarajevo

U budžetu za 2021. godinu za nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovova, fasada i liftova izdvojena su sredstva u iznosu od 300.000 KM. Ipak, izmjenama i dopunama budžeta za 2021. godinu, ovaj iznos je smanjen na 10.000 KM, a budžetom za 2022. godinu ponovo je planirano 300.000 KM.

Početkom 2022. godine, iz Općine Novi Grad Sarajevo saopćeno je da je u toku sanacija oštećenih krovova 11 stambenih zgrada na području mjesnih zajednica Dobrinja B i D, Briješće, Švrakino Selo I i Čengić-Vila.

Općina Novi Grad Sarajevo započela je implementaciju projekta nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja, u sklopu kojeg se radi sanacija oštećenih krovova stambenih zgrada koji godinama prokišnjavaju i stvaraju probleme stanarima. Za te radove iz općinskog budžeta izdvojeno je 262.736 KM. Radit će se sanaciji oštećenja na krovovima zgrada, zbog kojih su ugroženi zdravlje i životi građana.

Općina Novi Grad Sarajevo, 15.2.2022.

Iz Općine Novi Grad Sarajevo saopćili su tom prilikom da ugovoreni poslovi obuhvataju zamjenu krovnih pokrivača ili ugradnju novih slojeva hidroizolacije kada su u pitanju ravni krovovi, zamjenu oštećenih limenih opšava, zamjenu dimnjačkih i ventilacionih kapa, malterisanje oštećenih dimnjaka i slično.

Istakli su da ova lokalna zajednica, “iako je održavanje zajedničkih dijelova zgrada kolektivnog stanovanja u nadležnosti etažnih vlasnika, odnosno upravitelja zgrada”, u skladu sa finansijskim mogućnostima ,”svake godine izdvoji određena sredstva za sanaciju najurgentnijih objekata gdje postoji opasnost da budu ugrožene elektroinstalacije, zbog dotrajalih krovova, ili sigurnost građana zbog obrušavanja fasada”. Naglasili su i da su potrebna ogromna sredstva kako bi se popravili svi krovovi u općini Novi Grad, fasade i drugi dijelovi stambenih zgrada kolektivnog stanovanja.

U toku je sanacija kosog krova na objektu kolektivnog stanovanja u ulici Eniza Cocalića broj 2 (MZ ‘’Dobrinja B’’) i sanacija ravnog krova na objektu kolektivnog stanovanja u ulici Ali-bega Firdusa čikma broj 2 (MZ ‘’Švrakino Selo I”), dok je sanacija kosog krova zgrade u ulici Trg Sarajevske olimpijade broj 14 (MZ ‘’Dobrinja D’’) pri kraju. U narednim danima bit će saniran krov zgrade u ulici Franje Kluza broj 1 (MZ ‘’Briješće’’), kao i kosi krovovi stambenih zgrada u ulicama Hakije Turajlića broj 19 i Marina Držića broj 2 (MZ “Dobrinja B”). Sanirat će se i ravni krovovi na objektima u ulici Emila Zole broj 1 (MZ “Dobrinja C’’), u ulici Vahide Maglajlić broj 16, Trg zlatnih ljiljana br. 2 (MZ “Dobrinja B’’), kao i na zgradama u ulicama Ilije Engela broj 8, 9 i 10, te Gradačačka broj 96 (MZ’’Čengić Vila’’).

Općina Novi Grad Sarajevo, 15.2.2022.

Početkom marta 2022. godine u stambenoj zgradi, u ulici Hasana Sućeske broj 10, u naselju Saraj Polje, izgrađene su podizna platforma i pristupna staza za osobe sa invaliditetom koje se kreću uz pomoć kolica. Kako su tada naveli iz Općine, “izgradnja pristupnih staza značajno će olakšati svakodnevni život Mevzeti Hadžalić i njenom sinu Damiru, koji je godinama svoju majku u invalidskim kolicima nosio niz stepenice kako bi izašla iz zgrade”.

Također je saopćeno da je vertikalna podizna platforma – lift za pristup osobama sa invaliditetom izgrađena i u stambenoj zgradi u ulici Žrtava Fašizma broj 6, u MZ ”Otoka”, čime će svakodnevni život biti olakšan stopostotnim invalidima Miomiru Ninkoviću i Hikmeti Zuko, koji stanuju u toj stambenoj zgradi.

Općina Novi Grad Sarajevo iz budžeta je izdvojila oko 240.000 KM kako bi stanovnicima koji imaju poteškoće u kretanju barem malo olakšala svakodnevni život. U narednom periodu, shodno raspoloživim finansijskim sredstvima podizne platforme radit će se u sljedećim stambenim zgradama: u ulici Trg Sarajevske olimpijade broj 12, Sakle Nezečića broj 2, Nerkeza Smailagića broj 10 i Dobrinjske bolnice broj 2, dok će se prilazne rampe za invalide graditi u ulicama Nerkeza Smailagića broj 7, Trg ZAVNOBiH-a broj 29 i Trg ZAVNOBiH-a broj 1.

Saopćenje ONGS, 2.3.2022.

Tokom 2022. godine saopćeno je da su sanirani krovovi u ulici Marina Držića – MZ ,,Dobrinja B”, u ulici Gradačačka – MZ “Čengić Vila”, u ulici Hakije Turajlića – MZ “Dobrinja B” itd.

Također je saopćeno da će krov stambene zgrade u ulici Petra Tiješića u MZ ”Dobrinja C” biti saniran.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!