Djelimično ispunjeno

Subvencioniranje električne energije za socijalno ugrožene

Partije: SP RS | Oblasti: Socijalna politika

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, rekao je danas na Pobjedničkoj tribini socijalista u Brodu, da SP nastavlja sa principom solidarne i odgovorne politike, te da će se boriti da se iz dobiti elektroprivrede izdvoje sredstva za subvencioniranje električne energije za socijalno ugrožene.

Izvor: socijalisti.ba

Petar Đokić, osim što je predsjednik SP RS inače je ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi RS-a. Tako je iz ovog ministarstva u skupštinsku proceduru NSRS-a otišao Zakon o električnoj energiji koji je usvojen krajem juna 2020. godine. U njemu je navedena kategorija energetski zaštićen kupac.

Kako je objašnjeno energetski  zaštićen  kupac  je  socijalno  ugroženi  krajnji  kupac  iz    kategorije domaćinstva kome je ovaj status priznat po osnovu stanja socijalne potrebe ali i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje, što se dokazuje na način propisan Uredbom o uslovima za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Troškovi subvencije bit će isplaćeni iz budžeta RS-a.

Kako je Istinomjeru saopćeno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zakon stupa 1.1.2021. godine pa će tada biti određena Udredba odnosno kriteriji za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca.

U januaru 2021. godine direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović podsjetio je da novi Zakon o električnoj energiji, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine, obavezuje nadležne institucije da formiraju pravilnik o energetski zaštićenom kupcu za koji je zaduženo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, kao i timovi iz Ministarstva energetike i rudarstva i MH Elektroprivreda RS.

Po ovom pravilniku biće izdvojeni potrošači koji će imati subvencije u kilovat-časovima na utrošenu električnu energiju na mjesečnom nivou. Naša namjera je da to budu penzioneri sa najnižim primanjima, lica koja koriste tuđu njegu i pomoć, višečlane porodice.

Luka Petrović, 23.1.2021.

On je pojasnio da će prilikom formiranja spiskova energetski zaštićenog kupca biti sagledano više kriterijuma prema kojima će biti procijenjeno ko spada u tu grupu i koje popuste može da ostvari.

U septembru 2021. godine Capital.ba prenio je informaciju da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite spremilo Uredbu kojom se definiše pojam energetski zaštićenog kupca te uslovima, postupku i kriterijumima za sticanje tog statusa.

Njome će najsiromašniji građani u Republici Srpskoj uskoro dobiti subvencije za električnu energiju koje će se kretati od pet do 30 maraka u zavisnosti od imovinskog stanja, broja članova u domaćinstvu i ukupnih mjesečnih prihoda. Prema Uredbi, status energetskog zaštićenog kupca imaće socijalno ugroženi potrošači kojima je utvrđen taj status, ali i domaćinstvo čijem bi članu obustavom isporuke električne energije bio ugrožen život ili zdravlje. Takođe ovaj status se može priznati i onima koji su potpuno zavisni od pomoći i njege drugogog lica, stariji od 65 godina te korisnici prava na dječiji dodatak. Status će utvrđivati nadležni Centar za socijalni rad kojem je otvoren prostor da rješenja donosi i po službenoj dužnosti. Međutim, uslovi su poprilično rigorozni.

Capital.ba, 21.9.2021.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!