Ispunjeno većim dijelom

Stvaranje uslova za gradnju

Opštine: Tuzla

(…)Nastaviti stvaranje uvjeta za gradnju.(…)

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Jasmin Imamović za Tuzlanski.ba

Grad Tuzla je u periodu od 2016. do 2020. godine donio tri odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzle za 2010. – 2030. godine (Službeni glasnik Grada Tuzla”  broj 7/18,  Službeni glasnik Grada Tuzla broj 2/19, Službeni glasnik Grada Tuzla broj 8/19 ) 

Kako je navedeno iz Službe za poslove gradonačelnika, olakšani su uslovi za za gradnju, te je Odlukom iz januara 2019. godine plaćanje naknade za pogodnost lokacije (rente) omogućeno plaćanjem na rate.

U toku 2019. godine završena je izrada i usvojen je od Gradskog vijeća Regulacioni plan zone budućeg razvoja Irac-jug. Na tom mjestu bi se, prema najavama, trebao graditi stambeno-poslovni kompleks “Crystalico”.

Prema Izvještaju  o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Grada Tuzla  u 2017. godini urađeno je 145 rješenja o odobrenju za građenje za ukupno 25.049 m2 stambenog i 9.619 m2 poslovnog prostora. U  koordinaciji resornih Službi je pripremljeno pet odluka o pristupanju izradi planske dokumentacije, četiri nacrta regulacionih ili zoning planova, prijedlog za dva regulaciona ili zoning plana, pri čemu su odluke vezane za ove dokumente usvojene na Gradskom vijeću Tuzla u predmetnoj godini.

Napravljena je Izmjena dijela Regulacionog plana Centralnog gradskog groblja „Drežnik“ u Tuzli, čime su stvorene pravne pretpostavke za projetovanje i realizaciju ovo projekta.


Prema Izvještaju  o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Grada Tuzla  u 2018. godini izdato je 294 urbanističke saglasnosti, 102 odobrenja za građenje, 191 upotrebna dozvola u „redovnom“ postupku, dok je u postupku legalizacije izdato 91 naknadna urbanistička saglasnost, 49 naknadnih odobrenja za građenje.


Prema Informaciji o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima gradonačelnika Grada Tuzla u 2019. godini izdato je 262 urbanističke saglasnosti, 98 odobrenja za građenje, 208 upotrebnih dozvola u „redovnom“ postupku, dok je u postupku legalizacije izdato 139 naknadnih urbanističkih saglasnosti i 77 naknadnih odobrenja za građenje. Na osnovu izdatih rješenja, naknada za pogodnost lokacije (renta) u 2019. godini iznosi 2.141.557,77KM.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!