Ispunjeno manjim dijelom

Strategija ruralnog razvoja

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

DNS kao parlamentarna stranka i stranka koja učestvuje u vlasti na svim nivoima energično će se zalagati za definisanje i ostvarivanje ciljeva u razvoju sela i poljoprivrede. To se, prije svega, odnosi na ostvarivanje strategije ruralnog razvoja;

Vlada Republike Srpske usvojila je prijedlog za Strateški plan razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016-2020 u maju 2015. godine. Prema ovom planu, budžetska izdvajanja za poljoprivredu u ovom periodu trebala bi iznositi 6% budžeta, to jest porasti sa 94.584.000 KM u 2016. godini na 114.584.000 KM u 2020. godini. Nijedna od projekcija datih u strateškom planu do sada nije ostvarena. Nominalni iznos subvencija za poljoprivredu ostao je 60.000.000 KM godišnje, dok se njegov procentualni udio u budžetu smanjio sa 3,7% u 2015. godini na 2,2% u 2018. godini.

Budžetska sredstva planirana za subvencije razvoja poljoprivrede i sela u 2015. godini iznose 60.000.000 KM i čine 3,7% Budžeta RS za 2015. godinu, koji iznosi 1.588.613.000 KM.Na 20. sjednici (06.05.2015.) U Budžetu RS za 2016. godinu, za ovu stavku planiran je isti iznos, dok je ukupan Budžet porastao na 1.653.127.000 KM, te se procentualno učešće sredstava za subvencije u poljoprivredi smanjilo na 3,6%.

U prijedlogu Budžeta za 2017. godinu takođe je predviđen iznos od 60.000.000 KM za razvoj poljoprivrede i sela, što iznosi 2,3% od 2.591.065.300 KM, koliko je iznos planiranih budžetskih prihoda. Udruženja poljoprivrednika su, tokom pregovora sa Vladom RS o prijedlogu budžeta za 2017. godinu, iznijela stav da ovaj iznos podsticaja nije dovoljan da bi proizvodnja bila konkurentna, naročito kada se uzme u obzir stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, za koji smatraju da će se dodatno oslabiti njihovu poziciju na tržištu. Poljoprivrednici su tražili da se podsticaji planiraju u visini od 6% budžeta.

U prijedlogu Budžeta za 2018. godinu, takođe je predviđen iznos od 60.000.000 KM za razvoj poljoprivrede i sela, što iznosi 2,2% od 2.683.598.900 KM, koliko je iznos planiranih budžetskih prihoda. Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu usvojen je u maju 2018 i u njemu su ukupni budžetski prihodi povećani na 2.757.558.300 KM, a subvencije za poljoprivredu na 71.000.000 KM, što iznosi 2,6% budžeta.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!