Ispunjeno većim dijelom

Strategija razvoja poljoprivrede, stočarstva i turizma

Partije: SBB | Oblasti: Ekonomija

SBB se zalaže za izradu srategije razvoja poljoprivrde, stočarstva i turizma. Pri tome se mora poći od resursa kojima u ovim ranama kao zelja raspolažemo, utvrditi prioritete u dostizanju standarda proizvodnje i pružanja, koji će biti konkurentni na međunarodnom tržištu, izraditi cjelovit sistem zaštite i stimulacije proizvodnje te imati na umu specifičnost poljoprivredne proizvodnje, stočarstva i turizma, u skladu sa tradicijom i klimatskim karakteristikama pojedinih regija u BiH.

Usvajanje strategije ruralnog razvoja i IPARD strukture

U Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2015. godinu navedeno je da je Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH izradio Informaciju o perspektivama za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije za poljoprivredu i ruralni razvoj 2014. – 2020. godine, IPARD II. Informacija je upućena Vijeću ministara BiH krajem maja 2015. godine, a usvojena je u oktobru, na 29. sjednici. Tada je  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo da, u saradnji s nadležnim organima entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona, nastavi aktivnosti na definiranju modela Operativne strukture za provedbu programa IPARD II.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je u maju 2017. godine objavilo Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za BiH za 2016. godinu, gdje se navodi da još nije postignuta saglasnost oko Strategije i uspostave IPARD struktura. Ključni razlog zastoja bilo je neslaganje Vlade RS i entitetskog resornog ministarstva, koje se u jednom trenutku povuklo iz ovih procesa, u kojima su učestvovali svi nivoi vlasti. U junu 2017. godine, na 106. sjednici, Vijeće ministara je usvojilo Izvještaj o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u 2016 godini. U izvještaju se navodi da se u sektoru poljoprivrede i dalje osjećaju posljedice nedostatka donatorskih sredstava, posebno onih iz Evropske unije, te da nedovoljno izgrađeni institucionalni kapaciteti dodatno slabe zbog nedostatka tehničke pomoći. Ovi faktori su, zajedno sa prilagođavanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, procijenjeni kao rizični za konkurentnost poljoprivrednog sektora i izvoz poljoprivrednih proizvoda. Vijeće ministara je u skladu sa ovim zaključcima navelo da je donošenje Strateškog plana ruralnog razvoja BiH prioritet, kao i postizanje političkog dogovora o IPARD strukturi kako bi sredstva iz IPA II programskog perioda nakon 2017. godine bila dostupna i za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je na 71. sjednici (31.8.2016.) Informaciju o prvom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH, koji je održan 29.6.2016. godine u Bruxellesu, sa preporukama i operativnim zaključcima. U saopštenju je navedeno da je Evropska komisija posebno insistirala na pripremi cijelodržavne strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, te iznalaženju političkog dogovora o uspostavljanju IPARD struktura, što su ključni preduvjeti za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja. Vijeće ministara je pozvalo vlade entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona da, u skladu sa svojim nadležnostima, pripreme i dostaviti tražene informacije Direkciji za evropske integracije, koje će Direkcija dostaviti Evropskoj komisiji.

Informacija o održavanju drugog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji je planiran za 25. 10. 2017. godine, usvojena je na 117. sjednici Vijeća ministara BiH, 10.10.2017.  

Vijeće ministara je zadužilo Direkcija za evropske integracije da Dokument za diskusiju za drugi sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine s prilozima prevede na engleski jezik i dostavi Evropskoj komisiji u predviđenom roku; te da u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, provede sve preostale pripremne radnje za održavanje drugog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Informacija o održanom drugom sastanku usvojena je na 126. sjednici Vijeća ministara BiH, 28.1.2018. godine. Zadužene su nadležne institucije da u najkraćem roku postupe u skladu s Preporukama Evropske komisije i Direkciji za evropske integracije dostave tražene informacije prevedene na engleski jezik. Direkcija za evropske integracije je zadužena da po prikupljanju svih relevantnih informacija, iste dostavi Evropskoj komisiji.

Vijeće ministara je pozvalo vlade entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku postupe u skladu s Preporukama Evropske komisije i Direkciji za evropske integracije dostave prevedene na engleski jezik informacije tražene u skladu s Listom narednih aktivnosti iz Priloga 1. Informacije o održanom drugom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, Sarajevo 25. 10. 2017. godine.

Iako je EU više puta naglašavala da bi sredstva fondova predpristupne pomoći mogla biti preusmjerena drugim zemljama ukoliko se uslovi ne ispune do kraja 2017. godine, Vlada RS je mišljenje o Strateškom planu ruralnog razvoja BiH dostavila tek zadnjeg radnog dana 2017. godine. Početkom januara 2018, Vijeće ministara  je usvojilo Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018 – 2021) i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri. Prijedlog je usvojen na 56. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 31.1.2018, a zatim i na 36. sjednici Doma naroda PSBiH, 20.2.2018, čime je konačno usvojen Strateški plan ruralnog razvoja BiH.

 

U Program rada Vijeća ministara za 2018. godinu.usvojen u januaru 2018, uvršteno je i kreiranje pravnog okvira za uspostavljanje IPARD Platne agencije u BiH, gdje je u prvom kvartalu 2018 predviđena izrada “Operativnog plana”, koje MVTEO i Ured za harmonizaciju trebaju dostaviti Vijeću ministara na razmatranje. Do kraja monitoringa, Vijeće ministara nije objavilo nikakve zaključke ili saopštenja o ovom planu.

Programom rada predviđena je i izrada “Informacije o statusu priprema za korištenje pretpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoju u BiH”, te “Informacije o prijedlogu godišnjeg državnog paketa IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu”, te prijedlozi projekata koje Direkcija za evropske integracije dostavlja, a koji sačinjavaju godišnji državni IPA 2018 program za Bosnu i Hercegovinu. “Informacija o statusu priprema za korištenje pretpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoju u BiH” nije razmatrana do kraja ovog monitoringa, dok je Informacija o državnom programu IPA za 2018. usvojena na 140. sjednici Vijeća ministara BiH, 26.04.2018.

Evropska komisija je početkom avgusta 2018. usvojila revidirani Indikativni strateški dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2014-2020. koji se odnosi na fondove predpristupne pomoći (IPA). Revidirani strateški dokument, koji je pokrivao period do 2017. godine, produžen je do 2020. godine i sektore poljoprivrede je uključen u IPA II program za podršku.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!