Započeto

Stipendiranje i kreditiranje školskog i studentskog života u strateški bitnim oblastima

Partije: NiP | Oblasti: Obrazovanje

Stipendiranje i kreditiranje školskog i studentskog života s ciljem jačanja produkcije stručnih kadrova u deficitarnim i strateški bitnim oblastima.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Krajem maja 2023. godine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za (su)finansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2023. godinu, koji je bio otvoren do 02.06.2023. godine. U sklopu javnog poziva, dio se odnosi na finansiranje proširenog studentskog standarda, odnosno podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u FBiH te podršku obavljanju studentskih praksi u inozemstvu. Ukupno 14 studentskih organizacija je odabrano ovim javnim pozivom.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković održala je 12.6.2023. godine sastanak sa atašeom za obrazovanje Ambasade Republike Turske u BiH Farukom Beratom Akçeşmeom, te je razgovarano o budućim obrazovnim politikama u FBiH, studentskom standardu i projektima razmjene studenata i studiranja u BiH i Turskoj. Ministrica Duraković je naglasila da će Ministarstvo biti otvoreno za saradnju na internacionalnom nivou, ali i upoznala atašea s najvećim problemom u obrazovanju, s posebnim naglaskom na visoko obrazovanje.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar održao je 21.6.2023. godine sastanak sa ambasadoricom Izraela za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu Galit Peleg. Na sastanku se razgovaralo o mogućim vidovima saradnje na polju unapređenja saradnje institucija koje se bave mamorijalizacijom stradanja i njegovanjem kulture sjećanja, kao i o mogućim modelima saradnje između Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari i Yad Vashema, memorijalnog centra posvećenog žrtvama holokausta u Jerusalemu. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica se ponudilo da bude podrška u uspostavi saradnje između ova dva centra.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 6.7.2023. godine potpisalo je ugovore sa šest   javnih univerziteta u Federaciji BiH i to Univerzitetom u Sarajevu (558.000,00 KM), Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru (144.000,00 KM), Sveučilištem u Mostaru ( 198.000,00 KM), Univerzitetom u Bihaću (126.000,00 KM), Univerzitetom u Zenici (144.000,00 KM), Univerzitetom u Tuzli (234.000,00KM), Franjevačkom teologijom Sarajevo (24.000,00 KM), kao i sa univerzitetskim kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli, odnosno Sveučilišnom kliničkom bolnicom u Mostaru ( po 24.000,00 KM).

Kako je tom prilikom na zvaničnoj stranici ministarstva navedeno, u okviru sredstava obuhvaćeni su i programi podrške naučnog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. 

Ministrica Duraković sastala se 7.7.2023. godine sa ministrom za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Pavletom Krstićem a tema je pored ostalog bila studentski standardu, revidiranju nastavnih planova i programa te usklađivanju potreba za kadrovima sa tržištem rada. Dogovoreno je da će oba ministarstva u narednom periodu prioritetno raditi na poboljšanju standarda u visokom obrazovanju. 

“U planu nam je da radimo na usvajanju zakona o studentskom standardu na nivou FBiH”, kazala je tom prilikom ministrica Duraković, te naglasila potrebu zajedničkog aktivnog rada svih relevantnih institucija s ciljem poboljšanja studentskog standarda i zapošljavanja mladih.

Tokom sastanka ministrice Duraković sa  predstavnicima UNDP-a u BiH održanog krajem jula 2023. godine, razgovaralo se o zajedničkoj saradnji i djelovanja u razvoju iz oblasti nauke i tehnologije, prilagošavanja potreba tržišta za obrazovanjem kadrova koja su potrebna tržištu, ali i sinergijskom djelovanju.

“Važno nam je da razradimo metodologiju i da imamo partnere u svim projektima ministarstva, posebno u oblasti nauke i tehnologija” naglasila je tom prilikom resorna ministrica, dodajući da će ministarstvo u narednom periodu jačati segment razvoja nauke i tehnologije.

Podrška UNDP-a je itekako važna, ako uzmemo u obzir projekte na kojima rade, i strategije koje provode u BiH u kontekstu kvalitetnijeg pristupa iskorištavanja potencijala kako obrazovnog tako i onog koji je vezan za tržište.

Jasna Duraković, 25.7.2023. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!