Djelimično ispunjeno

Stimulisanje malih porodičnih preduzeća

Partije: SP RS | Oblasti: Socijalna politika

“Podsticaćemo razvoj preduzetništva kroz registrovanje što većeg broja malih, porodičnih preduzeća i radićemo na proširenju ukupnog broja zaposlenih u postojećim preduzećima”, rekao je Đokić na predizbornoj tribini ove partije.

Izvor: socijalisti.ba

Narodna skupština Republike Srpske je 16. oktobra 2019. godine usvojila izmjene i dopune Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća u RS-u.  Izmjenama Zakona definisana je veličina preduzeća odnosno kategorije malih i srednjih preduzeća i to da su mala preduzeća, koja čine privredni subjekti koji zapošljavaju manje od 50 radnika i čiji je ukupan godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 19.558.000 KM i srednja preduzeća, koja čine privredni subjekti koji zapošljavaju više od 49 i manje od 250 radnika i čiji je ukupan godišnji prihod manji od 97.790.000 KM ili čija je ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 84.099.400 KM.

Također u okviru malih preduzeća iz stava definisana su  i mikropreduzeća koja zapošljavaju manje od deset radnika i čiji je ukupan godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 3.911.600 KM. Također, izmjenama Zakona definisano je da je Razvojna agencija Republike Srpske pravno lice koje obavlja razvojne, stručne i operativne poslove u cilju privlačenja i realizacije ulaganja, promocije i unapređivanja izvoza i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u cjelini, kao i druge aktivnosti koje doprinose razvoju privrede Republike Srpske. Zakonom su definisane nadležnosti Agencije.

Kako se može vidjeti sa službene stranice Agencije,  raspisani bili su javni pozivi za dodjelu sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektma u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom novog korona virusa.

U aprilu 2021. godine Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2021. – 2027. godina, koja je predviđena Akcionim planom za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2021. godinu. Dokument je usklađen je sa Evropskim aktom za mala i srednja preduzeća, koji daje preporuke za regulisanje svih bitnih aktivnosti za ovu oblast. Donošenjem ovog dokumenta definisani su novi instrumenti za podršku i uzeti u obzir zahtjevi u vezi evropskih integracija, a donošenje dokumenta je važno i zbog nadležnosti Republike Srpske u ovoj oblasti.

U novembru 2021. godine Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o postupku dodjele podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća kojom se propisuju namjena, uslovi, kriterijumi i postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća, obaveze korisnika sredstava, kontrola i način izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava. Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća, a dodjeljuje se za razvoj i uspostavljanje informacionih tehnologija, za potrebe poslovnih aktivnosti, učešće na sajmovima, izložbama, organizovanju konferencija, kao i drugih oblika promocije malih i srednjih preduzeća.

U junu 2022. godine Vlada RS je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2022 – 2024. godine. Za realizaciju Akcionog plana planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 434.327.162,00 KM.


Krajem juna 2022. godine, Vlada RS donijela je Uredbu o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća namijenjena za digitalno transformaciji poslovnih aktivnosti.

Kako se navodi u saopštenju Vlade RS, cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća, a Uredbom su propisane i obaveze korisnika sredstava, kontrola i način izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!