Ispunjeno većim dijelom

Stambeno zbrinjavanje porodica boraca

Opštine: Banja Luka

U saradnji sa Boračkom organizacijom i Organizacijom porodica poginulih i nestalih boraca obezbijediću stambeno zbrinjavanje 300 korisnika prava.

Obrazloženje

Slobodan Gavranović slično je obećanje dao više puta:

“Istakao je da će, iako Banjaluka, kao lokalna zajednica nema zakonske ingerencije za pomoć korisnicima prava boračko invalidske zaštite, u naredne četiri godine u potpunosti biti završeno njihovo stambeno zbrinjavanje.”

Moje novosti, 20.09.2012.

U Izvještaju o radu gradonačelnikа i gradske uprave Banja Luka za 2014. godinu navodi se da je “završena izgradnja i izvršena dodjela 142 stana za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Mjesnoj zajednici Ada u saradnji sa resornim ministarstvom. Ukupna vrijednost investicije je preko dva miliona KM. Započeta je izgradnja nova dva objekta iste projektovane vrijednosti, sa još 142 stana takođe u naselju Ada, za koje je Grad kao suinvestitor obezbjedio zemljište i svu potrebnu dokumentaciju.

Veoma važna aktivnost bila je i dodjela bespovratnih novčanih sredstava licima

sa konačnih lista, a sa ciljem rješavanja stambenih pitanja. Porodicama poginulih

boraca i ratnih vojnih invalida prve ili druge grupe sa stopostotnim invaliditetom

dodijeljeno je za stambeno zbrinjavanje 209.340 KM bespovratnih sredstava.”

Dodjelom bespovratnih novčanih sredstava stambeno pitanje riješilo je 11 porodica poginulih boraca i 8 ratnih vojnih invalida prve ili druge grupe sa 100% invaliditeta. Sa budžetske stavke „Sredstva za stambeno zbrinjavanje boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida“, u ovu namjenu, dodijeljen je iznos od 225.340,00 KM.

Sa iste budžetske stavke, nakon provedenih postupaka i procedura, a u skladu sa

navedenim Pravilnikom, za subvencije izdavanja građevinskih dozvola za 45 korisnika

boračko-invalidske zaštite Grada, dodijeljen je iznos od 54.517,00 KM. Po oba navedena osnova, u svrhu rješavanja stambenih pitanja, sa ove budžetske stavke dodijeljen je iznos od 279.857,00 KM.

U Izvještaju o radu gradonačelnikа i gradske uprave Banja Luka za 2015. godinu navodi se:

“Ovo Odjeljenje je u izvještajnom periodu provelo sve potrebne aktivnosti, te je

izvršena dodjela novčanih sredstava iz budžeta Grada, licima sa konačnih lista

utvrđenih u skladu sa Pravilnikom o rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih

i nestalih boraca, porodica umrlih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida i boraca,

kao bespovratna novčana sredstva u svrhu rješavanja stambenih pitanja. Na izloženi

način u toku 2015. godine svoje stambeno pitanje riješilo je 15 porodica poginulih

boraca i 4 ratna vojna invalida prve ili druge grupe sa 100% invaliditeta. Sa budžetske

stavke ovog Odjeljenja „Sredstva za stambeno zbrinjavanje boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida“, u ovu namjenu, dodijeljen je iznos od 260.406,00 KM.

Sa iste budžetske stavke, nakon provedenih postupaka i procedura, a u skladu sa

navedenim Pravilnikom, za subvencije izdavanja građevinskih dozvola za 50 korisnika

boračko-invalidske zaštite Grada, dodijeljen je iznos od 66.405,20 KM. Po oba navedena osnova, u svrhu rješavanja stambenih pitanja, sa ove budžetske stavke dodijeljen je iznos od 326.811,20 KM.”

Takođe, Odjeljenje je izvršilo sve aktivnosti koje su utvrđene Programom

potpunog stambenog zbrinjavanja potpisanim 25.02.2008. godine i Ugovorom o građenju „Izgradnja dva stambena objekta Po+P+4+M, u naselju Ada Debeljaci-Grad Banja Luka“ U toku 2015. godine izvedeno vanjsko uređenje oko ovih stambenih objekata, te su izvršena sva priključenja na infrastrukturnu mrežu, uz napomenu da je za isto ishodovana sva potrebna dokumentacija.”

Korisnici ovog programa dobili su ključeve od stanova u novoizgrađenim objektima u maju 2016. godine.

Izvor: Program “Banja Luka najbolje zna“

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!