Započeto

Stambeno i poslovno zbrinjavanje boračke populacije

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za pomoć u stambenom i poslovnom zbrinjavanju pripadnika boračke populacije i njihovih porodica.

Izvor: Hasan Tanović program

U budžetu Općine za 2023. godinu u okviru stavke “Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba” izdvojen je iznos od 30.000 KM, a prema izvještaju o izvršenju budžeta za period od 1.1.-30.9.2023. godine utrošen je iznos od 8.000 KM. 

Nakon što je tokom 2021. godine Općina Novo Sarajevo objavila Javni poziv za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba, krajem marta ove godine saopćeno je da je održana završna provjera znanja kandidata iz mjere “Obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba”.

Mjeru “Obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba” realizovala je Općina Novo Sarajevo, a provela ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”.

Kako se navodi u općinskom saopćenju, nakon što je ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” Sarajevo ranije objavila Javni poziv za upis u besplatne programe formalnog i neformalnog obrazovanja za nezaposlene osobe sa područja Općine Novo Sarajevo, “u decembru prošle godine, izvršen je upis pet kandidata u navedeni program za zanimanje Operater na CNC mašinama”.

Mjera obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije boračke populacije i drugih nezaposlenih osoba, koju provodi Općina Novo Sarajevo, namijenjena je nezaposlenim osobama, kao krajnjim korisnicima, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen stručne spreme, prijavljenim na evidenciju nezaposlenih na birou Novo Sarajevo. Sufinansiranje se vrši u dvije tranše. Prvo plaćanje u iznosu od 1.000,00 KM po osobi, se isplaćuje Centru za obuku nakon verifikacije obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlene osobe, dok se drugo plaćanje u iznosu od 1.000,00 KM po osobi, vrši nakon što Centar za obuku obučenoj nezaposlenoj osobi obezbijedi zaposlenje i dostavi dokaze o upošljavanju obučene osobe, na period od najmanje 6 mjeseci.

Saopćenje Općine Novo Sarajevo, 23.3.2022.

Iako su iz Općine Novo Sarajevo za Istinomjer u decembru 2022. godine rekli da ova oblast nije u nadležnosti općine, na Preliminarnoj rang listi po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu stana  na korištenje – zakup, na kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo nalazi se 14 lica od kojih su 3 lica iz člana 1. Zakona o pravima boraca- branilaca BiH (djeca umrlog demobilisanog borca -djeca bez oba roditelja, jedan ratni vojni invalid, jedno dijete šehida), čime su se osigurali uslovi za korištenje stana pripadnicima boračke populacije. Prijedlogove  odluke, Komisija za stambena pitanja Općinskog vijeća dostavit će Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Iz Općine Novo Sarajevo je za Istinomjer u decembru 2023. godine saopšteno da iako je prošle godine dodijeljeno 14 stanova u zakup, od kojih su 3 pripala licima iz boračke kategorije, u 2023. godini konkurs je poništen od strane Komisije za stambena pitanja Općinskog vijeća, te se čeka pokretanje nove procedure.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!