Djelimično ispunjeno

Stambena politika za mlade

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

DNS će posebno mjesto u svojoj politici, kao akcione izazove i programske smjernice, temeljiti na stvaranju uslova za školovanje, zapošljavanje i ostalim potrebama i njihovom usmjeravanju ka pravim vrijednostima, koje su u današnje vrijeme u velikom broju zamijenile kvazivrijednosti koje uništavaju omladinu, a samim tim i budućnost društva u cjelini. U tom cilju, neophodno je realizovati društvene mjere u oblastima:

– stambene i socijalne politika za mlade,

Obezbjeđivanje podrške i pomoći, posebno u navedenim oblastima, mora se odvijati u skladu sa zakonom, propisima i pratećim strateškim dokumentima, i mora biti podložno praćenju, vrednovanju i unapređivanju. DNS podržava realizaciju usvojenog dokumenta Omladinske politike Republike Srpske, kao dokumenta koji na sveoubuhvatan način reguliše probleme mladih u Republici Srpskoj i daje prijedloge načina za njihovorješavanje.

Ministrica porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović, razgovarala je (24.03.2015.) sa prestavnicima Investiciono razvojne banke Republike Srpske i Ministarstva finansija. Tema sastanka bila je realizacija Posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. U skladu sa Omladinskom politikom Republike Srpske, Ministarstvo, realizuje Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Ovim programom se subvencioniše postojeća kamatna stopa stambenog kredita za mlade i mlade bračne parove, dodijeljenog iz sredstava Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, kako bi se mladima i mladim bračnim parovima omogućili povoljniji uslovi za stambeno zbrinjavanje, a u isto vrijeme stvorili uslovi za podršku porodici u Republici Srpskoj. Ovaj program se realizuje od 2008. godine, a broj odobrenih subvencija od početka realizacije ovog programa iznosi 2288.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske odobrilo je u augustu 2015. godine, u 327 slučajeva, subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Resorna ministrica Jasmina Davidović izjavila je da je riječ o subvenciji kamatne stope na kredite koje Investiciono-razvojna banka Republike Srpske odobrava mladim bračnim parovima. Ministrica je rekla da je iz budžeta Republike Srpske za ovu namjenu u 2015. godini izdvojeno 1.500.000 KM, te najavila da će, zbog velikog interesovanja mladih za ove subvencije, konkurs biti ponovljen još jednom u toku godine. Novi konkurs bio je raspisan sredinom novembra 2015. godine.

Vlada Republike Srpske, zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta kasnila je gotovo godinu dana sa isplatama subvencija za 2015. godinu.

Prema informacijama dobivenim od strane nadležnog Ministarstva, konkurs nije raspisivan tokom 2016. godine zbog problema u Budžetu.

Vlada Republike Srpske je na 128 sjednici, održanoj 08.06.2017. godine usvojila je Informaciju o realizaciji Posebnog programa subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u Republici Srpskoj u 2017. godini. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je i u 2017. godini raspisalo Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u periodu od 27.03.2015. godine do 27.04.2017. godine. Ukupan broj prijavljenih po ovom konkursu je bio 277, a od čega je 266 zahtjeva odobreno, a odbijeno 11. Od ukupnog broja odobrenih 223 zahtjeva su mladi bračni parovi, a 43 zahtjeva samci i samohrani roditelji.

Za ove namjene u 2017. godini obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.600.000,00 KM i planirano je raspisivanje još jednog Konkursa za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove do kraja 2017. godine.

​Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavilo je rezultate Konkursa za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, koji je bio raspisan od  16.10. do 31.10.2017. godine.

Na konkurs se prijavilo 210 korisnika, a odobrena su 194 zahtjeva, dok je  16 zahtjeva odbijeno zbog neispunjavanja uslova propisanih konkursom.

Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove se realizuje od 2008. godine, a ukupan broj dodijeljenih subvencija od početka realizacije ovog programa, uključujući i posljednji raspisani konkurs, iznosi 3233.

Od početka realizacije programa za ove namjene do sada je izdvojeno 8.500.000 KM.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je krajem jula 2017. godine konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, koji će biti otvoren do 26.8.2018.godine.​ Ministarstvo će subvencionisati 1 procentni poen kamatne stope (1%) na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, a po kreditnim linijama Investiciono razvojne banke Republike Srpske: stambeni krediti od 03.04.2008. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!