U progresu

Socijalna sigurnost

Opštine: Gračanica

Obezbijediti građanima punu zaštitu i sigurnost – zaustaviti odlazak, posebno mladih. Garancija za to su: Fizička sigurnost (Gračanica siguran grad); Zdravstvena sigurnost (novi stručni kadrovi, dijagnostički aparati, proširena zgrada Doma zdravlja sa liftom); Pravna sigurnost (kvalitetnije usluge, vrednovanje i rezultati rada-E uprave); Socijalna sigurnost (kroz javno privatno partnerstvo, bolji poslovni ambijent i nova stručna zanimanja do veće zaposlenosti i većih plata); Ekološka sigurnost (potpuno čist grad). Za svaku od ovih garancija u prvoj godini mandata pripremiti program mjera, aktivnosti i projekte uz aktivno učešće struke i građana. Gračanica će imati bolje uređen zdravstveni sistem i usluge, saobraćaj i saobraćajnu signalizaciju, posebno na kriznim mjestima kao što su: raskrsnice, škole i dr. u svim mjesnim zajednicama.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Krajem februara 2023. godine potpisan je Sporazum o učešću Grada Gračanica u projektu “Stabilizacija i prevencija sukoba kroz bolje socijalne usluge za ugrožene osobe u BiH – Podrška javnim i državnim pružaocima socijalnih usluga u 10 gradova/zajednica u Bosni i Hercegovini“.

Izvor: Grad Gračanica

U kabinetu gradonačelnika Helića 22.2.2023. godine potpisan je Sporazum o učešću Grada Gračanica u projektu “Stabilizacija i prevencija sukoba kroz bolje socijalne usluge za ugrožene osobe u BiH – Podrška javnim i državnim pružaocima socijalnih usluga u 10 gradova/zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojeg u Bosni i Hercegovini provodi Njemačka humanitarna organizacija Arbeiter – Samariter – Bund e.V (ASB). Vrijednost projekta je 27.381,00 KM od čega Grad učestvuje sa 9.000,00 KM.

U aprilu 2023. godine u Gradskoj upravi grada Gračanica potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji Grada Gračanice i Fondacije „Kuća dobrih tonova“. Na ovaj način, osigurat će se stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva u mjesnim zajednicama Lukavica i Soko. Planirana je izgradnja dva stambena objekta odnosno dvije montažne kuće za dvije porodice koje su ispunile uslove, a nemaju u svom vlasništvu stambene jedinice adekvatne za život. Tom prilikom, Gradska uprava se obavezala da u saradnji sa mjesnom zajednicom obezbjedi projektnu dokumentaciju, infrastrukturu i temeljnu ploču, a Fondacija će obezbijediti materijal za projekte.

U junu 2023. godine potpisan je tipartitni sporazum između korisnika, Grada Gračanice i Fondacije „Kuća dobrih tonova“ na osnovu kojeg će se raditi projekti stambenog zbrinjavanja za socijalne kategorije stanovništva. Ovim sporazumom izgradit će se dva  stambena objekta, odnosno dvije montažne kuće za dvije žene koje nemaju u svom vlasništvu stambene jedinice adekvatne za život. Također, u okviru istog projekta  planirano je da se obezbjedi stambeni objekat za još jednog korisnika i njegovu šestočlanu porodicu u naselju Straževac u Gračanici.

Na službenoj web stranici Grada Gračanice objavljeno je da je u septembru 2023. godine započela izgradnja tri nove stambene jedinice za socijalne kategorije stanovništva na osnovu projekta kojeg zajednički implementiraju Grad Gračanica i Fondacija „Kuća dobrih tonova“.

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gračanica za 2023. godinu u stavci “Pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih” izdvojeno je 15.000 KM za ove namjene.

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da se u Radnoj zoni pristupilo sanaciji puta sa ugradnjom svih elemenata saobraćajnice (ivičnjaci, slivnici i dr.) čime je obezbijeđen normalan pristup teretnim vozilima svih kategorija i dužina do privrednih subjekata. Tokom prošle godine u Radnoj zoni izgrađena je oborinska kanalizacija odgovarajućeg profila cijevi, kako bi se spriječilo izlivanje oborinskih voda nakon većih padavina.

Opremanjem tehnološkog centra i stavljanjem istog u funkciju pri Mješovitoj srednjoj školi Gračanica očekuje se da će naredne generacije učenika mašinske struke (stručne i tehničke škole) nakon završene srednje škole imati bolje kompetencije i znanja prilikom prvog zapošljavanja. Time će privrednici dobiti osposobljene kadrove koji u kratkom vremenskom roku nakon zapošljavanja mogu davati odlične rezultate.

Dana 15.4.2022. godine na zvaničnoj stranici Grada Gračanice objavljen je Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2022. godini na području Tuzlanskog kantona.

Krajem augusta 2022. godine Grad Gračanica i udruženje „Pipol“ podijelili su anatomske školske torbe i školski pribor za djecu oboljelu i izliječenu od raka.

S ciljem olakšavanja procesa obrazovanja, 26.9.2022. godine Gradska uprava je obezbijedila školski pribor za učenike i učenice romske nacionalnosti.

Dana 5.10.2022. godine Gradonačelnik Nusret Helić posjetio Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Gračanica povodom dodjele jednokratne pomoći najugroženijim penzionerima sa područja grada. Tom prilikom uručio je jednokratnu pomoć za oko 700 penzionera za koje je izdvojeno 65.000 KM .

U četiri mjesne zajednice na području grada Gračanice 17.11.2022. godine izvršena primopredaja montažnih kuća za socijalne kategorije stanovništva. Projekat stambenog zbrinjavanja najugroženijih porodica implementirali su zajedno Grad Gračanica i Fondacija „Kuća dobrih tonova“.

Povodom Dana penzionera/umirovljenika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježava 25. oktobra, Grad Gračanica je 25.10.2022. godine na čelu sa gradonačelnikom Helićem odlučio podijeliti prigodna sredstva za penzionere u desetoj deceniji života. Sredstva su podijeljena za 12 penzionera od po 100 KM, a pomoć će je dodijelilo Udruženje penzionera.

Posjetivši Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Gračanica, 7.10.2021. godine, gradonačelnik Nusret Helić uručio je jednokratnu pomoć za  740 penzionera u iznosu od po 50 KM. Udruženje je dobilo 46.000 KM u 2021. godini i dio tih sredstava je isplaćen za navedenu jednokratnu pomoć. Jedan dio sredstava odvojeni su i za penzionere koji leže 10 ili više dana u bolnici te za vanredne jednokratne pomoći. Navedeno je i da je Udruženje dobilo 15.000 KM za posmrtninie, a koja su obezbijeđena Rebalansom Budžeta Grada.

Kako je 22.9.2021. godine navedeno na zvaničnoj stranici Grada Gračanica, i te godine je Gradska uprava obezbijedila gračaničkim Romima koji pohađaju osnovno obrazovanje kompletne udžbenike za novu školsku godinu. Za učenike od prvog do petog razreda, za koje je ranije Ministarstvo obezbijedilo udžbenike ovom prilikom je podijeljen školski pribor kao i za dva učenika srednje škole.

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica održanoj 1.11.2021. godine, vijeće je primilo k znanju Informaciju o starim i iznemoglim licima u stanju socijalne potrebe na podruĉju Grada Graĉanica.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!