Prekršeno

Smanjiti cijenu grijanja, vode, komunalnih usluga i parking prostora

Opštine: Banovići

Smanjiti cijenu grijanja, vode, komunalnih usluga, parking prostora, a naknadu za gradsko građevinsko zemljište smo već ukinuli zahvaljujući zakonu koji je usvojen u Skupštini TK.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Iako je u dokumentu Izborni Program – Lokalni Izbori 2020. OO SDA Banovići najavljeno da neće doći do povećanja komunalnih usluga, u novembru 2022. godine Općinsko vijeće Banovići dalo je saglasnost za povećanje cijena vode i grijanja, a krajem januara 2023. godine i na povećanje cijena za odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

Izvor: Shutterstock

Parking

Kako su za Istinomjer rekli iz Kabineta načelnika Općine Banovići Bege Gutića u oktobru 2021. godine, cijena grijanja, vode i komunalnih usluga ostala je na nivou prošlogodišnje, ali je pripremljena Odluka o smanjenju cijene parking prostora koja bi se trebala razmatrati na narednoj sjednici OV Banovići. Odlukom je predviđeno da se cijene parkinga smanje s 1 na 0,5 KM po satu.

Na 13. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići, održanoj u decembru 2021. godine, razmatrano je nekoliko komunalnih odluka koje se odnose na javne parking prostore. Navedenim odlukama uvode se nova parking mjesta na području grada i utvrđuju se nove zone s novim cijenama. U saopćenju Općine navodi se da je za većinu postojećih parking mjesta došlo do smanjenja cijene po satu s 1 na 0,5 KM, a tada su također ukinuta povlaštena mjesta da bi svi/e građani/ke bili/e u ravnopravnom položaju.

Općinsko vijeće je na 14. redovnoj sjednici, održanoj u februaru 2022. godine, usvojilo Odluku o komunalnim taksama kojom je komunalna taksa umanjena za 10% za privredne subjekte koji se bave proizvodnjom, za male obrte, trgovine i uslugu. S druge strane, visina takse za institucije koje se bave prometom novca, igrama na sreću, prometom nafte i naftnih derivata, kreditne organizacije i veleprodajne centre usklađena je s visinom takse u okruženju.

Cijene grijanja i cijene vode

Općinsko vijeće Banovići je na 23. redovnoj sjednici održanoj 9.11.2022. dalo saglasnost JP “Toplana” d.o.o. Banovići na cijenu distribucije toplotne energije, koja se, kako se navodi u zaključku, primjenjuje od 1.11.2022. godine.

Davanjem saglasnosti JP “Toplane” d.o.o. Banovići, cijene komunalne usluge povećane su za 54% za stambene prostore, 47,62% za prostore pravnih lica i javnih ustanova te 44,23% za prostore javnih ustanova i ostalih potrošača koji se finansiraju iz budžeta Općine.

Na istoj sjednici, OV Banovići dalo je i saglasnost JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Banovići na cijene komunalnih usluga. Ovim zaključkom također je, kako se navodi u saopćenju Općine Banovići, došlo do povećanja komunalnih usluga.

Dugotrajna rasprava vodila se oko zahtjeva javnih preduzeća „Toplana“ i „Vodovod i kanalizacija“ Banovići za davanje suglasnosti na cijene komunalnih usluga. Na prijedlog navedenih javnih preduzeća izvršena je korekcija (povećanje) cijena komunalnih usluga – cijene grijanja i cijene vode. Kako se moglo čuti u obrazloženju, u proteklom periodu nije se vodilo dovoljno računa  (nije se dovoljno ulagalo) u ova dva preduzeća, a s druge strane stigla nam je energetska kriza, povećanje cijene energenata i drugih ulaznih komponenti čime je ugroženo njihovo poslovanje. Vezano za Toplanu, Vijeće je zadužilo upravu da u narednom periodu iznađe mogućnost nabavke i ugradnje kalorimetara kako bi građani plaćali stvarnu količinu utrošene toplotne energije.

Saopćenje Općine Banovići, 10.11.2022.

Odvoz i deponovanje komunalnog otpada

Na 25. redovnoj sjednici, održanoj 31.1.2023. godine, Općinsko vijeće Banovići dalo je saglasnost JP “Komunalno” d.o.o. Banovići na cijene komunalnih usluga. Nove cijene za komunalne usluge za odvoz i deponovanje komunalnog otpada, kako se navodi u zaključku Općinskog vijeća, primjenjuju se od 1.3.2023. godine.

Kako se navodi u saopćenju Općine Banovići, davanjem saglasnosti JP “Komunalno” d.o.o. Banovići došlo je do povećanja cijene komunalnih usluga:

Naime, svi građani biće u obavezi uključiti se u prikupljanje  i odvoz komunalnog otpada i plaćati davaocu komunalne usluge utvrđenu cijenu iste, te o tome zaključiti Ugovor sa davaocem usluge. S tim u vezi, vijećnici su (većinom glasova) dali suglasnost JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići na nove (veće) cijene komunalnih usluga, a koje su, kako je obrazloženo, rezultat niza okolnosti: povećanja cijene energenata, rezervnih dijelova, opreme, sirovina, materijala, niskog standarda radnika i obaveze priključivanja JP „Komunalno“ regionalnoj sanitarnoj deponiji „Eko-Sep“ Živinice.

Saopćenje Općine Banovići, 1.2.2023.

Ispravka: Obećanje “Smanjiti cijenu grijanja, vode, komunalnih usluga i parking prostora” nakon druge godine mandata načelnika Bege Gutića dobilo je ocjenu “u progresu”. Nakon dodatnih istraživanja i zaključka OV Banovići iz januara 2023. godine, obećanje je ocijenjeno kao prekršeno te je ocjena ispravljena u maju 2023. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!