Nije započeto

Smanjenje stope apsolutnog siromaštva i usvajanje zakona o socijalnom minimumu

Partije: NiP | Oblasti: Socijalna politika

Smanjenje stope apsolutnog siromaštva i usvajanje zakona o socijalnom minimumu.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade FBiH nisu zabilježene značajnje aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

U julu 2023. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je i u javnu raspravu pustilo Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji BiH za period 2023-2030. godine. Ciljevi ove strategije usmjereni su na smanjenje siromaštva i ublažavanje posljedica siromaštva, osnaživanje i ubrzanje inkluzije marginalizovanih pojedinaca i grupa, te jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta, odnosno centara i službi za socijalni rad i drugih socijalnih ustanova i organizacija. 

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 30.4.2024. godine donesenim zaključkom prihvatila je Strategiju razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u FBiH za period od 2024. do 2030. godine, te je uputila na razmatranje i usvajanje Parlamentu FBiH.

Na sjednici održanoj 1.6.2023. godine Vlada Federacije BiH primila je na znanje Informaciju o aktivnostima u okviru planiranja i implementiranja budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji BiH koju je pripremio Ured Vlade FBiH za evropske integracije. 

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne pomoći saopštili su da je na konačnoj listi, nakon unesenih prigovora na preliminarnu listu, ukupno 154.779 domaćinstava koja su ispunila kriterije definisane Javnim pozivom. To je za 2.291 domaćinstvo više u odnosu na broj domaćinstava sa preliminarne liste na kojoj je bilo 152.488.

Najveći broj kvalificiranih domaćinstava je u kategoriji penzionera – 116.933, zatim u kategoriji domaćinstava koja primaju federalni dječiji doplatak – 31.394 domaćinstva, u kategoriji korisnika stalne novčane pomoći je 5.652 domaćinstva. U kategoriji samohranih roditelja na konačnoj listi je 800 domaćinstava.

Vlada Federacije BiH je 13.3.2024. godine na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela odluke kojim je usvojila tri programa utroška sredstava namijenjena za projekte energetske efikasnosti i  utopljavanja zgrada radi uštede energije, u ukupnoj vrijednosti od više od 16,5 miliona KM. 

Projekt “Energetska efikasnost u javnim zgradama” za Federaciju BiH odnosi se na promociju energetski efikasne obnove i modernizacije odabranih javnih zgrada u obrazovnom sektoru u BiH. Glavni cilj projekta je poboljšati energetsku efikasnost javnih zgrada s fokusom na fakultete, škole i vrtiće u BiH, a samim tim i pružanje javnih usluga u obrazovnom sektoru, kao i smanjenje siromaštva.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo Prednacrt zakona o posredovanju u zapošljavanju, koji je 30.4.2024. godine Vlada utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru. Ministar je istakao da novi zakon predviđa aktivnu saradnju Zavoda, službi za zapošljavanje i udruženja poslodavaca kako bi se kreirali programi obuke, prekvalifikacije i zapošljavanja koji su potrebni na današnjem tržištu rada. 

Nacrt zakona predviđa i povećanje iznosa naknade u slučaju prestanka radnog odnosa na 60 posto prosječne neto plate, novu definiciju nezaposlene osobe i jasnija pravila koja će omogućiti bolje praćenje stvarne nezaposlenosti. Zakon ide u parlamentarnu proceduru u prvo čitanje nakon čega slijedi javna rasprava i konačno donošenje ovog Zakona.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!