Ispunjeno

Skraćivanje procedura za pokretanje biznisa

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

DNS zahtijeva da se prioritetno zaustavi decenijsko upropaštavanje privrede i izvrši revitalizacija svih preduzeća, pogona i njihovih organizacionih i proizvodnih dijelova.U tom cilju potrebno je sljedeće:- konkurentnost i bolje uslove i kraće procedure za novi biznis, sa uspostavljanjem modela “sve na jednom mjestu;

Vlada Republike Srpske utvrdila je na sjednici 20.11.2015. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Predloženim Nacrtom zakona vrše se tehničke ispravke važećeg Zakona, a radi efikasnije primjene i komunikacije između institucija koje su nadležne za primjenu ovog zakona, zatim efikasniji i jeftiniji postupak likvidacije poslovnih subjekata po službenoj dužnosti koji nisu uskladili svoju pravnu formu sa zakonom o privrednim društvima na način da se rješenje o pokretanju ovog postupka ne objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske” već samo na oglasnoj tabli i internet stranici APIF-a, a na taj način izbjegavaju troškovi objave.

Važno je napomenuti i da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o elektronskom postpisu Republike Srpske i Zakonom o elektronskom dokumentu Republike Srpske, na način da se alternativno propisuje i upotreba elektronskog potpisa pored naziva i pečata nadležnog registarskog suda, prilikom donošenja rješenja o upisu u registar.” Zakon je usvojen u NSRS 11.02.2016. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!