Započeto

Saradnja sa susjednim zemljama u borbi protiv terorizma

Partije: DF | Oblasti: Spoljna politika

U borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala uspostavit ćemo efikasniji sistem kontrole granica, ostvarivanje policijske i obavještajne saradnje sa susjednim zemljama sa ciljem praćenja i djelovanja terorističkih grupa i organiziranog kriminala te njihovom sprečavanju.

Obrazloženje

U toku prve godine mandata Vijeće ministara BiH radilo je na provođenju aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: DF-ov Izborni program 2018.

Na svojoj 1. sjednici održanoj 30. 12. 2020. godine Vijeće ministara BiH je na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija“, kojom je prvobitna vrijednost sa 11.000.000 KM povećana na 14.500.000 KM te razmotrilo i usvojilo Informaciju o Projektu izgradnje graničnog prijelaza Svilaj.

Na sastanku Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH održanom 16. 01. 2020. godine ministar sigurnosti BiH, Fahrudin Radončić, najavio je novi pristup u upravljanju ilegalnim migracijama u BiH ističući da će fokus biti na efikasnijoj kontroli granice i sprječavanju ulazaka ilegalnih migranata u BiH, jačanju kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, najavljujući i razgovore sa ministrima unutrašnjih poslova susjednih država o zajedničkom rješavanju ovog problema.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti na 2. sjednici, 23. 01. 2020. godine usvojilo Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020 – 2023. godine, čime vlasti u BiH definiraju svoje politike suprotstavljanja trgovini ljudima u naredne četiri godine, usklađene s preporukama Evropske komisije.

Opći cilj Strategije je osigurati stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinilaca krivičnih djela povezanih s trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, osobito ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih nadležnih institucija i organizacija. Strategija sadrži pet strateških ciljeva: podrška, prevencija, krivično gonjenje, zaštita žrtava te partnerstvo, a u njenoj izradi su učestvovali predstavnici državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH. U Strategiju su inkorporirane preporuke međunarodnih monitoring mehanizama (UN, Vijeće Evrope, Državni sekretarijat SAD-a i Evropska unija), tako da će provođenjem strateških definiranih politika Bosna i Hercegovina ispuniti svoje obaveze koje proistječu iz  međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH, 23. januar 2020.

Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, utvrđen je 30. 01. 2020. godine na 3. sjednici Vijeća ministara BiH čime će, kako se navodi “biti osiguran kontinuirani i nesmetani promet preko mostova na granici dviju država, a zaključivanjem ovog sporazuma bit će otklonjene i dosadašnje prepreke i poteškoće  u vezi sa zajedničkim održavanjem i rekonstrukcijom 11 međudržavnih mostova na granici između BiH i R Srbije”.

Na istoj sjednici donesena je i Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja mostova na granici sa Republikom Hrvatskom:

Projektom, koji će se implementirati u periodu 2020. – 2024. godina, obuhvaćeno je održavanje 7 mostova na rijekama Savi i Uni. Ukupan iznos projektnih sredstava je 2,000,000 KM, koje će se osigurati iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH i to u iznosu od po 400,000 KM za svaku projektnu godinu. Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH, 30. januar 2020.

“Mi smo namjerno izabrali Hrvatsku za prvi bilateralni susret kako bismo pokazali da nam je odnos s njom strateški bitan, jer dijeli nas više od hiljadu kilometara duga granica” izjavio je ministar Radončić tokom svog posjeta Republici Hrvatskoj 03. 02. 2020. godine, te pored ostalog dodao:

Bosni i Hercegovini iznimno je važno da hrvatska granica bude apsolutno neprobojna za ilegalne migrante iz sigurnosnih i svih drugih razloga. Hrvatska neće time samo ostvarivati svoje ciljeve prema Šengenu nego ćemo postići pragmatičnu poziciju da ruta preko BiH za sve migrante više ne bude tako atraktivna i da će nas izbjegavati.

Fahrudin Radončić, 03. februar 2020.

Zahvaljujući se ministru unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Davoru Božinoviću na, kako je rekao, dosadašnjoj hrvatskoj pomoći BiH, ministar Radončić je pozivajući svog domaćina u posjetu BiH poručio da će se “svi u BiH i regiji morat će solidarizirati”:

Ako se EU i mi ne dogovorimo, bit ćemo u problemu. Sve ću učiniti da BiH ne bude parking za migrante.

Fahrudin Radončić, 03. februar 2020.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Fahrudin Radončić 11. 02. 2020. godine primio je u Sarajevu ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini, Obrada Stanišića a tokom sastanka su odnosi između dvije susjedne države u oblasti sigurnosti ocijenjeni kao veoma dobri, te da i dalje postoje dodatne mogućnosti za unaprijeđenje saradnje što se posebno odnosi na saradnju u borbi protiv prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, kao i u oblasti zaštite i spašavanja.

Ministarstvo sigurnosti BiH 13. 02.2020. godine izrazilo je zahvalnost Vladi Republike Hrvatske za pomoć od pet termovizijskih kamera i 198 kompleta policijske opreme za policijske snage u Bosni i Hercegovini uz uvjerenje da širenje međudržavne saradnje u oblasti sigurnosti i veoma važna uloga Hrvatske kao zemlje predsjedavajuće Vijeća Evropske unije predstavlja benefite i za našu zemlju”.

Rezultati u poboljšanju saradnje između ostalog i rezultat su sastanka ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Davora Božinovića i ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića održanog prošle sedmice u Zagrebu. Na bazi njihovog dogovora, danas je u Sarajevu održan sastanak kojem su prisustvovali direktori Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima i SIPA-e, kada su vođeni sveobuhvatni razgovori sa njihovim policijskim kolegama iz Republike  Hrvatske.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 13. februar 2020.

Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Darko Ćulum je 30. 9. 2020. godine sa saradnicima primio u posjetu delegaciju Ministarstva sigurnosti BiH, na čelu sa ministrom Selmom Cikotićem. Sastanku su prisustvovali i zamjenik ministra Nedeljko Jović, pomoćnik ministra Mate Miletić kao i šefovi kabineta Senahid Godinjak i Boris Ivanović.

Tom prilikom pored ostalog razgovarano je o aktuelnoj migrantskoj krizi u BiH i svim aspektima i prioritetima rada SIPA-e, s posebnim akcentom na borbu protiv terorizma kao najvećeg sigurnosnog izazova današnjice, te svih vidova organiziranog kriminala i korupcije.

Novoimenovani ministar sigurnosti BIH Selmo Cikotić u razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ericom Nelsonom 8. 10. 2020. godine o nastavku saradnje između BiH i SAD u oblasti borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije. 

Razgovarano je i o ukupnoj sposobnosti sistema sigurnosti BiH kako bi bio sposoban da odgovori na sigurnosne izazove unutar državnih granica, a BiH učinio što kredibilnijim partnerom u međunardonimn mehanizmima sigurnosti. Također, ukazano je na važnost provođenja obaveza u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Ministar Cikotić je iskazao opredjeljenost Ministarstva sigurnosti BiH za puni doprinos i podršku drugim institucijama u cilju provođenje svih obaveza iz Strategije za borbu protiv trgovine ljudima, od čega zavisi i nastavak pomoći vlade SAD, uključujući vojnu pomoć i pomoć USAID-a. Ministar Cikotić upoznao je ambasadora Nelsona i sa trenutnom sigurnosnom situacijom u BiH, te problemima koji se odnose na rješavanje migrantske krize.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 8. 10. 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!