Ispunjeno većim dijelom

Saradnja sa susjednim državama na polju sigurnosti

Partije: SDA | Oblasti: Spoljna politika

Unapređivanje odnosa sa susjednim državama kroz bilateralne i multilateralne aktivnosti radi prevazilaženja sigurnosne dileme u regiji, efikasnije borbe protiv terorizma, etničkog i vjerskog ekstremizma, organiziranog kriminala te sprječavanja prekograničnog ugrožavanja ekološkog ambijenta.

Izvor: SDA "Agedna BiH 2026"

Na svojoj 1. sjednici održanoj 30. 12. 2020. godine Vijeće ministara BiH je na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija“, kojom je prvobitna vrijednost sa 11.000.000 KM povećana na 14.500.000 KM te razmotrilo i usvojilo Informaciju o Projektu izgradnje graničnog prijelaza Svilaj.

Na sastanku Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH održanom 16.1.2020. godine ministar sigurnosti BiH, Fahrudin Radončić, najavio je novi pristup u upravljanju ilegalnim migracijama u BiH ističući da će fokus biti na efikasnijoj kontroli granice i sprječavanju ulazaka ilegalnih migranata u BiH, jačanju kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima BiH, najavljujući i razgovore sa ministrima unutrašnjih poslova susjednih država o zajedničkom rješavanju ovog problema.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti na 2. sjednici, 23.1.2020. godine usvojilo Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020 – 2023. godine, čime vlasti u BiH definiraju svoje politike suprotstavljanja trgovini ljudima u naredne četiri godine, usklađene s preporukama Evropske komisije.

Opći cilj Strategije je osigurati stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinilaca krivičnih djela povezanih s trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, osobito ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih nadležnih institucija i organizacija. Strategija sadrži pet strateških ciljeva: podrška, prevencija, krivično gonjenje, zaštita žrtava te partnerstvo, a u njenoj izradi su učestvovali predstavnici državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH. U Strategiju su inkorporirane preporuke međunarodnih monitoring mehanizama (UN, Vijeće Evrope, Državni sekretarijat SAD-a i Evropska unija), tako da će provođenjem strateških definiranih politika Bosna i Hercegovina ispuniti svoje obaveze koje proistječu iz  međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH, 23.1.2020.

Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, utvrđen je 30. 1. 2020. godine na 3. sjednici Vijeća ministara BiH čime će, kako se navodi “biti osiguran kontinuirani i nesmetani promet preko mostova na granici dviju država, a zaključivanjem ovog sporazuma bit će otklonjene i dosadašnje prepreke i poteškoće  u vezi sa zajedničkim održavanjem i rekonstrukcijom 11 međudržavnih mostova na granici između BiH i R Srbije”.

Na istoj sjednici donesena je i Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja mostova na granici sa Republikom Hrvatskom:

Projektom, koji će se implementirati u periodu 2020. – 2024. godina, obuhvaćeno je održavanje 7 mostova na rijekama Savi i Uni. Ukupan iznos projektnih sredstava je 2,000,000 KM, koje će se osigurati iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH i to u iznosu od po 400,000 KM za svaku projektnu godinu. Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara BiH, 30.1.2020.

“Mi smo namjerno izabrali Hrvatsku za prvi bilateralni susret kako bismo pokazali da nam je odnos s njom strateški bitan, jer dijeli nas više od hiljadu kilometara duga granica” izjavio je ministar Radončić tokom svog posjeta Republici Hrvatskoj 3.2.2020. godine, te pored ostalog dodao:

Bosni i Hercegovini iznimno je važno da hrvatska granica bude apsolutno neprobojna za ilegalne migrante iz sigurnosnih i svih drugih razloga. Hrvatska neće time samo ostvarivati svoje ciljeve prema Šengenu nego ćemo postići pragmatičnu poziciju da ruta preko BiH za sve migrante više ne bude tako atraktivna i da će nas izbjegavati.

Fahrudin Radončić, 3.2.2020.

Zahvaljujući se ministru unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Davoru Božinoviću na, kako je rekao, dosadašnjoj hrvatskoj pomoći BiH, ministar Radončić je pozivajući svog domaćina u posjetu BiH poručio da će se “svi u BiH i regiji morat će solidarizirati”:

Ako se EU i mi ne dogovorimo, bit ćemo u problemu. Sve ću učiniti da BiH ne bude parking za migrante.

Fahrudin Radončić, 3.2.2020.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Fahrudin Radončić 11.2.2020. godine primio je u Sarajevu ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini, Obrada Stanišića a tokom sastanka su odnosi između dvije susjedne države u oblasti sigurnosti ocijenjeni kao veoma dobri, te da i dalje postoje dodatne mogućnosti za unaprijeđenje saradnje što se posebno odnosi na saradnju u borbi protiv prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, kao i u oblasti zaštite i spašavanja.

Ministarstvo sigurnosti BiH 13.2.2020. godine izrazilo je zahvalnost Vladi Republike Hrvatske za pomoć od pet termovizijskih kamera i 198 kompleta policijske opreme za policijske snage u Bosni i Hercegovini uz uvjerenje da širenje međudržavne saradnje u oblasti sigurnosti i veoma važna uloga Hrvatske kao zemlje predsjedavajuće Vijeća Evropske unije predstavlja benefite i za našu zemlju”.

Rezultati u poboljšanju saradnje između ostalog i rezultat su sastanka ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Davora Božinovića i ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića održanog prošle sedmice u Zagrebu. Na bazi njihovog dogovora, danas je u Sarajevu održan sastanak kojem su prisustvovali direktori Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima i SIPA-e, kada su vođeni sveobuhvatni razgovori sa njihovim policijskim kolegama iz Republike  Hrvatske.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 13.2.2020.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ponudilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske – Ravnateljstvu civilne zaštite pomoć nakon zemljotresa koji je krajem 2020. godine pogodio Petrinju i još nekoliko gradova. S obzirom da je oštećen veliki broj objekata Ministarstvo sigurnosti BiH je nakon izvršenih konsulatacija i koordinacije sa institucijama u BiH i Hrvatskoj, stavilo na raspolaganje dva tima za zaštitu i spašavanje.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić sastao se 20. maja 2021. godine u Podgorici sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore Sergejem Sekulovićem sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje u oblasti sigurnosti. Iskazana je “zajednička spremnost za jačanje bilateralnih odnosa i ostvarivanju zajedničkih interesa između dvije države”.

Ovom prilikom potpisani su, kako navode iz Ministarstva sigurnosti BiH, “veoma važni dokumenti kojim se omogućava bolja kontrola granice, a istovremeno olakšava kretanje za putnike i robe između BiH i Crne Gore”. Radi se o izmjenama i dopunama Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj te Anexu Sporazuma o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, 10. juna 2021. godine, u Podgorici, održan je sastanak Mješovite crnogorsko-bosanskohercegovačke komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj.

Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja saradnje, analizirana realizacija zaključaka sa prethodnog sastanka Mješovite komisije, dinamika aktivnosti na uspostavljanju zajedničke granične kontrole, mogućnost privremene prekategorizacije graničnih prelaza za pogranični saobraćaj, pripremama za izdavanje pograničnih propusnica u cilju implementacije Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i usaglašene granične procedure u cilju pojednostavljenja prelaska državne granice za vrijeme ljetnje turističke sezone.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić sastao se 10. jula 2021. godine u Sarajevu s potpredsjednikom Vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem. U fokusu razgovora je bilo jačanje saradnje i unaprijeđenje bilateralnih odnosa između dvije susjedne države, a posebno je ukazano na potrebu jačanja saradnje u oblasti sigurnosti, s ciljem suzbijanja svih oblika prekograničog organiziranog kriminala, ali i stvaranja povoljnijih uslova za lakše kretanje ljudi i roba između dvije države.
Sastanak delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije predvođeni ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem i ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandrom Vulinom održan je 27. jula 2021. godine u Zvorniku. Razgovarano je o mogućnostima unaprijeđenja saradnje u oblasti borbe protiv prekograničnog kriminala i u oblasti upravljanja migracijama i granicama.

Nakon sastanka ministri Cikotić i Vulin potpisali su međunarodnih ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije koji moogućuju bolju kontrolu granica te lakše kretanje ljudi i roba između dvije države. Potpisan je Sporazum o pograničnom saobraćaju, Sporazum o graničnim prijelazima, Sporazum o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima te Aneks Sporazuma o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Bratunac – Ljubovija (Novi most).

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potpisali su 20.5.2022. godine Sporazum o upućivanju oficira za vezu BiH pri EUROPOL-u u Den Hagu.

Ministar Cikotić je čestitao ministru Draganu Lukaču i oficiru za vezu sa Europolom Aleksandru Stjepanoviću i rekao da je ovo još jedna od važnih karika u lancu uspješnih  i korisnih poteza koje sigurnosne strukture u BiH čine, kako za unutrašnju sigurnost tako i za međunarodnu saradnju. Dodao je da će uskoro biti uspostavljena Zajednička kontakt tačka za saradnju sa Europolom.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 20.5.2022.

U Podgorici je 13.6.2022. godine, kako se navodi na zvaničnoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH, ministar Cikotić održao sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore Filipom Adžićem.

Ministar Cikotić je naglasio da je regionalna saradnja izuzetno bitna u cilju prevazilaženja izazova sa kojim se suočavaju zemlje regiona kada je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala. Sagovornici su potvrdili važnost zajedničkih napora u smjeru osposobljavanja graničnih prelaza, koji su od krucijalnog značaja za razvoj turizma.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 13.6.2022. 

Na konferenciji na visokom nivou u Albaniji o izazovima rehabilitacije i resocijalizacije u spriječavanju nasilnog ekstremizma, 15.6.2022. godine ministar Cikotić je učestvovao u razgovorima o važnosti preventiventivnog djelovanja i ranog prepoznavanja izvora ekstremizma kako bi se spriječile dalje posljedice i širenje ideologija, posebno onih koje vode ka terorizmu.

Tokom svog obraćanja, Cikotić je govorio o iskustvima BiH i mjerama koje Ministarstvo sigurnosti BiH i nadležne institucije poduzimaju u ovoj oblasti, te naglasio da preventivne mjere imaju važnu ulogu u blagovremenom otklanjanju potencijalnog sigurnosnog rizika koji dolazi od ekstremističkih grupa i pojedinaca.

Također, sačinjen je program reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije za bh. državljane koji se nalaze u Siriji, a koji sadrži mjere sigurnosti, mjere zdravstvene i socijalne zaštite, osiguranje pristupa obrazovanju, ekonomsku podršku i zapošljavanje, pravnu pomoć u lokalnoj zajednici i druge potrebne mjere.

Ministarstvo sigurnosti BiH, 15.6.2022.

Na marginama navedene konferencije, Ministar Cikotić je 16.6.2022. godine održao u Tirani bilateralni sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Albanije Bledarom Čučijem, na kojem je ocijenjeno je da Bosna i Hercegovina i Albanija imaju dobre međudržavne odnose i uspješnu saradnju u oblasti sigurnosti.

Tom prilikom naglašena je i važnost očuvanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu te izražena posvećenost jačanju regionalne saradnje, kao i podrška regionalnim inicijativama u oblasti sigurnosti, te je pored ostalog i razgovarano o unaprijeđenju saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala, ilegalnih migracija i trgovine ljudima, ali i razmjeni iskustava u oblasti deradikalizacije i borbe protiv nasilnog ekstremizma.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić učestvovao je krajem jeuna 2022. godine na godišnjoj konferenciji OSCE-a o pregledu sigurnosti na kojoj je diskutovano o sigurnosnim pitanjima i izazovima u zemljama članicama OSCE-a.

Tom prilikom ministar Cikotić je naglasio da svi sigurnosni izazovi na globalnom nivou mogu indirektno ili direktno uticati na stabilnost u Jugoistočnoj Evropi, te je posebno istakao ilegalne migracije, koje predstavljaju veliki izazov i problem za cijeli region, dodajući da vrlo često iza njih stoje dobro organizovane kriminalne grupe koje vrše ilegalno prebacivanje migranata.

Kako se još navodi tim povodom na zvaničnoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH, ključni sigurnosni izazovi sa kojima se suočava ragion, pa time i BiH je nezakonita trgovina oružjem, narkoticima, bijelim robljem, kao i terorističke prijetnje.

Ministar Cikotić je ukazao na važnost regionalne saradnje u borbi protiv svih vrsta organizovanog kriminala. Dodao je da je razmjena informacija kao prvi oblik saradnje stalna potreba, i treba biti uvod u dalje korake, kao što su formiranje zajedničkih istražnih timova, djelovanja ovakvih timova na području zemalja u kojima postoji potreba, obezbjeđenje finansijskih sredstava za rad timova na duži vremenski period, do uspostavljanja mreže oficira za vezu putem kojih bi razmjena informacija išla mnogo brže i kontinuirano.

Ministarstvo odbrane BiH, 28.6.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!