U progresu

Saobraćajnice na Paprikovcu i Petrićevcu

Opštine: Banja Luka

Rekonstrukcija i izgradnja lokalnih saobraćajnica

“Nedavno sam obilazio i Petrićevac i Paprikovac i znam da je primarno pitanje na Petrićevcu… tamo su dvije glavne saobraćajnice (Petrićevac-Paprikovac, ulica Jovice Savinovića) u lošem stanju i ulica Kralja Aleksandra, i to će biti prioriteti. Djelimično je sa tim ulicama vezano i pitanje kanalizacije.”

Obrazloženje

Tokom druge i treće godine mandata Gradska uprava Banja Luka izvodila je mnogobrojne aktivnosti na realizaciji pomenutog obećanja.

Izvor: Program "Banja Luka 2025”

Tokom druge godine mandata urađena je analiza izgradnje saobraćajnice od Karađorđeve ulice do UKC Banja Luka (preko voćnjaka “Agroprometa”). 

Uporedo sa nastavkom izgradnje puta prema Motikama, 30. oktobra 2019. godine počela je sanacija Banijske ulice na Petrićevcu, nakon što je pretrpjela značajna oštećenja zbog preusmjeravanja saobraćaja na ovaj pravac.

Radovi na izgradnji 1,2 kilometra saobraćajnice otvoreni su krajem marta 2019. godine, u okviru investicionog ciklusa “Banja Luka se gradi”. Gradi se moderna saobraćajnica širine šest metara, sa obostranim trotoarima, fekalnom i oborinskom kanalizacijom, novim vodovodom i javnom rasvjetom.

Grad Banja Luka, Saopćenje, 30. oktobar 2019.

Sredinom decembra 2019. godine javnost je obaviještena da su “radovi na izgradnji nove saobraćajnice na Petrićevcu, na pravcu prema Motikama, ušli su u završnu fazu”, te da je “na prvih 900 metara izgrađena kompletna infrastruktura i postavljen završni sloj asfalta, dok se na preostalih 300 metara radi na izgradnji novog vodovoda”. 

U januaru 2020. godine novoizgrađena dionica u Ulici kralja Aleksandra i Karađorđevića u dužini od 900 metara puštena je u promet, a tom prilikom je najavljeno da će preostalih 200 metara saobraćajnice biti asfaltirano “čim vremenske prilike dozvole”.

Praktično možemo govoriti o novoj saobraćajnici, jer je urađen vodovod, oborinske i fekalne kanalizacije, izmještanje javne rasvjete, obostrani trotoari, te dva autobuska stajališta. Završena je većina dionice i odlučili smo da je pustimo u saobraćaj, a ostalo ćemo završiti čim vremenski uslovi to dozvole.

Igor Radojičić, 14. januar 2020.

S tim u vezi, krajem februara 2020. godine potvrđeno je da će “preostalih 200-tinjak metara nove saobraćajnice na Petrićevcu, u pravcu Motika biiti asfaltirano u narednih nekoliko dana, čime će radovi na izgradnji ovog puta biti privedeni kraju”.

I Kupreška ulica na Petrićevcu je dobila novi izgled sredinom decembra 2019. godine nakon što je izvršena rekonstrukcija koja je uključila i izgradnju novog vodovoda i kanalizacije.

Nakon izvedenih radova na izgradnji komunalne infrastrukture, saobraćajnica je temeljno rekonstruisana u dužini oko 400 metara. U ove radove uloženo je 300.000 KM.

 Odjeljenje za saobraćaj i puteve Grada Banja Luka, 19. decembar 2019.

Kada je u pitanju “saobraćajnica koja će preko nekadašnjeg “Voćnjaka” povezati Lauš i Paprikovac”, krajem avgusta 2019. godine iz Gradske uprave Banja Luka saopćeno je da je izabran izvođač radova.

Nakon provedenog tendera, za izvođača ovog projekta izabrano je laktaško preduzeće “Niskogradnja”. U toku je žalbeni rok i ukoliko ne bude žalbi na izbor izvođača, gradnja nove saobraćajnice trebalo bi da započne već u septembru. Izgradnjom ove saobraćajnice očekuje se značajno rasterećenje Karađorđeve ulice, ali će biti mnogo bolja veza između Lauša, Parikovca i Petrićevca koji su do sada bili povezani samo preko Sanske ulice, koja je uska i strma.

Odjeljenja za saobraćaj i puteve Grada Banja Luka, 18. avgust 2019.

Kako su tada istakli iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, u pitanju je “jedan od najvećih, a zbog konfiguracije terena i najzahtjevnih, infrastrukturnih projekata u gradu koji bi trebalo da bude gotov do septembra 2020. Godine”.

Iz Gradske uprave su naveli i da će se izgradnjom ove saobraćajnice značajno rasteretiti Karađorđeve ulica, te će biti “mnogo bolja veza između Lauša, Parikovca i Petrićevca koji su do sada bili povezani samo preko Sanske ulice, koja je uska i strma”, a kao još jedan od benifita koji će se dobiti realizacijom ovog projekta, navedena je mogućnost “pretvaranja sadašnjeg, zapuštenog voćnjaka u moderno naselje”. 

S tim u vezi, krajem februara 2020. godine javnost je obaviještena da je betoniranje prvih nosača budućeg vijadukta na trasi novog puta između Lauša i Paprikovca, preko tzv. Voćnjaka počelo.

Kako je planirano, u narednih 12 dana trebali bi biti betonirani svi stubovi budućeg vijadukta, u dužini od oko 80 metara. Ovaj vijadukt gradi se zbog zahtjevne konfiguracije terena. U isto vrijeme, na drugoj strani gradilišta, iz pravca Lauša, radi se na polaganju pripadajuće kanalizacija od Crkvene ulice u pravcu buduće saobraćajnice. Do sada je izgrađeno oko 180 metara, a građevincima je preostalo da ugrade još 80.

Saopćenje, Grad Banja Luka, 25. februar 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!