Započeto

Sanacija i asfaltiranje ulica V (MZ Sedrenik)

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Sanacija i asfaltiranje ulica: dio ulice Barice – MZ Sedrenik

Obrazloženje

U trećoj godini mandata načelnika općine Stari Grad Sarajevo zabilježene su aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Pamflet "Planirani projekti mr. Ibrahima Hadžibajrića za period 2016-2020. godine

Opština Stari Grad je 03.05.2019. sa kompanijom ” TUZLIĆ” d.o.o. potpisala ugovor o Rehabilitaciji/sanaciji ulice Barice u dužini od 396 metara – MZ Sedrenik, prema ponudi broj: 80/19 od 09.04.2019. godine, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-05-1884/19 od 16.04.2019. godine nakon provedenog postupka u skladu sa ZJN – Otvoreni postupak – E-aukcija.

Radovi će koštati oko 84.000 konvertibilnih maraka te je planirano da radovi budu finalizirani do kraja 2019. godine.

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!