Ispunjeno

Sanacija i asfaltiranje ulica III (MZ Kovači)

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Sanacija i asfaltiranje ulica: ulica Očaktanum – MZ Kovači

Izvor: Pamflet "Planirani projekti mr. Ibrahima Hadžibajrića za period 2016-2020. godine

U sklopu ljetnih održavanja cesta tokom 2019. godine Općina Stari Grad finansirala je sanaciju oštećenih kolovoznih površina i krpljenje udarnih rupa u više mjesnih zajednica, između ostalog, radovi su se izvodili i u ulici Očaktanum i to kod brojeva 10, 28, 32, 36, 38.

U maju 2020. godine Iz Općine Stari Grad najavili su početak radova na sanaciji ulica u vrijednosti od oko 1,4 miliona KM, od čega je Općina Stari Grad izdvojila oko 430.000 KM, a Direkcija za puteve Kantona Sarajevo milion KM. Tom prilikom je saopćeno da će se raditi i sanacija ulice Očaktanum na Kovačima.

Krajem maja javnost je obaviještena da “počeo projekat sanacije 550 metara ulice Očaktanum koja pripada mjesnoj zajednici Kovači”.

Mašine su na terenu gdje vrše uklanjanje starog dotrajalog asfalta, kao i rušenje trotoara i ivičnjaka. Također, uklonit će se i stari šahtovi, slivnici i slivničke rešetke. Nakon pripremnih radova slijede zemljani, te radovi na kolovoznoj konstrukciji i odvodnjavanju: postavljanje i nivelacija novih šahtova, slivnika i završno asfaltiranje saobraćajnice i trotoara. Ovo je prvi put da se ova ulica kompletno sanira, što će mnogo značiti za njene stanovnike i posjetitelje. Radovi u ulici Očaktanum koštat će 199.000 KM.

Saopćenje, Općina Stari Grad, 29. maj 2020.

U julu su iz ove općine najavili početak radova na asfaltiranju ulice Očaktanum i istakli da radovi teku planiranom dinamikom. Radovi na asfaltiranju 2/3 ove ulice okončani su krajem jula 2020. godine, nakon čega je uslijedila i druga faza asfaltiranja ostatka ulice.

Ulica Očaktanum se nalazi na spoju mjesnih zajednica Kovači i Medrese, veoma je prometna i duga je oko 550 metara. Kako bi se u ulici omogućilo neometano funkcionisanje saobraćaja i ne bi izazivale velike gužve, sanacija se radila prvo na gore pomenutom dijelu, a ubrzo će se sanirati i ostatak ulice, do spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića.

Saopćenje, Općina Stari Grad, 24. juli 2020.

Sredinom avgusta iz Općine Stari Grad obavijestili su javnost da su “svi radovi u ulici Očaktanum završeni”, te da je “sanirana cijela ulica u dužini od oko 550 metara”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!