U progresu

Sanacija i asfaltiranje ulica II (MZ Logavina)

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Sanacija i asfaltiranje ulica: ulica Golobrdica – MZ Logavina

Obrazloženje

U trećoj godini mandata načelnika općine Stari Grad Sarajevo zabilježene su intenzivne aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Pamflet "Planirani projekti mr. Ibrahima Hadžibajrića za period 2016-2020. godine

U naselju Logavina, u ulici Golobrdica početkom mjeseca oktobra 2019. godine počeli su radovi na sanaciji lokalnog puta dužine 323 metra, a zaključno sa 31. oktobrom 2019. godine radovi nisu bili finalizirani te ovo obećanje dobija ocjenu u progresu.

Ovaj projekat sa oko 111.000 konvertibilnih maraka u cjelosti finansira Općina Stari Grad iz budžeta za 2019. godinu.

Prema informacijama iz Službe investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad ova ulica je prilično oštećena i dotrajala, zbog čega se i pristupilo njenoj sanaciji. Na ovoj dionici radit će se uklanjanje oštećenog asfalta sa ugradnjom tamponskog materijala, čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda, izdizanje šahtova, šibera i rešetki na potrebnu visinu i na kraju izrada novog sloja asfalta.

Trenutno se izvode pripremni radovi koji uključuju mašinsko uklanjanje starog, oštećenog i dotrajalog asfalta. Rok za izvođenje radova je 45 dana, a izvođač je firma Grakop iz Kiseljaka.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!