Ispunjeno manjim dijelom

Rješavanje ekonomske krize

Partije: DNS | Oblasti: Pravna država

DNS se zalaže za novu koncepciju rješavanja ekonomske krize, tržišta rada i stvaranja perspektive, zapošljavanja, a posebno:- (…) nezakonito oduzeto vratiti, proces revizije završiti i nezakonito prisvojeno oduzeti (…);

Na 158. sjednici Vlade Republike Srpske (29.12.2017.) utvrđen je Nacrt zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela i prekršaja, te međunarodna saradnja.

Osnovni cilj donošenja novog zakona je da se na sveobuhvatan, precizan i jednostavan način urede pravila postupka unutar kojeg će se moći efikasno otkriti, osigurati i po potrebi, privremeno ili trajno oduzeti imovina koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, propisanih važećim zakonodavstvom u Republici Srpskoj.

Cilj zakona je i da se uspostave efikasni mehanizmi za upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta.  Na ovaj način se otklanjaju brojne prepreke sa kojima se u svom radu susreće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i pravosudnih institucija, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, za provođenje zakona kada je riječ o efikasnom provođenju odredbi Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakona o prekršajima Republike Srpske i drugih propisa koji jasno propisuju da niko ne može zadržati imovinu proisteklu izvršenjem krivičnog djela i prekršaja koja je u nesrazmjeri sa zakonito stečenom imovinom.

Na ​174. sjednici Vlade Republike Srpske (26.04.2018.) utvrđen je Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

Zakon je u Narodnoj Skupštini RS usvojen 24.07.2018. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!