Djelimično ispunjeno

Riješit ćemo korištenje hidroenergetskog potencijala Buškog blata, Trebišnjice i Drine sa susjednim zemljama

Partije: DF | Oblasti: Spoljna politika

Riješit ćemo korištenje hidroenergetskog potencijala Buškog blata, Trebišnjice i Drine sa susjednim zemljama.

Izvor: DF-ov Izborni program 2018.

Na 15. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj 10.12.2021. godine usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata čiji je predlagač bio delegat u ovom zakonodavnom tijelu Stipan Šarac. 

U skladu sa navedenim zakonskim rješenjem, od sljedeće godine Hrvatska elektroprivreda (HEP) će općinama Tomislavgradu i Livnu godišnje plaćati za vodu iz Buškog jezera 4,3 miliona eura umjesto dosadašnjih 1,8 miliona tim općinama. 

Tom prilikom, šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH Jasmin Duvnjak, poručivši da je ovo jedno malo ohrabrenje da su naši delegati i kroz ovaj primjer počeli nešto malo više brinuti brigu o svojim lokalnim zajednicama u našoj državi, pored ostalog je napomenuo da usvojene izmjene Zakona stupaju na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Može se očekivati da primjena Zakona počne početkom naredne godine, a prvi obračun i isplata naknada općinama Tomislavgrad i Livno po novom se može očekivati do kraja prvog kvartala 2023. godine.

Jasmin Duvnjak, 9.12.2021.

Navedeni zakon, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je na svoj 35. Redovnoj sjednici održanoj 26.7.2022. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!