Nije započeto

Revizija rada općinske administracije

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za reviziju dosadašnjeg rada lokalne samouprave. Građani i građanke imaju pravo znati kako i zašto su korišteni njihovi novci u proteklom periodu.

Obrazloženje

U dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića nisu rađene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Hasan Tanović program

Ured za reviziju institucija FBiH u periodu 2021-2022. godine izvršio je reviziju Općine Novo Sarajevo. Revizija se odnosila na 2021. godinu. Pored navedenog, nema informacija da je Općina provodila dodatne aktivnosti na realizaciji ovog obećanja.

Iz Općine Novo Sarajevo su u decembru 2022. godine za Istinomjer rekli da općinski načelnik trenutno radi na adekvatnoj uspostavi funkcije interne revizije u Općini putem koje bi se kontinuirano (bez višegodišnjih prekida kao što je bila praksa ranije) preispitivala usklađenost rada općinske administracije, namjenska i racionalna upotreba budžetskih sredstava i jačale interne kontrole u Općini putem kojih se osigurava ostvarenje općinskih ciljeva na etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!