Djelimično ispunjeno

Revizija prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

Borcima, ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nestalih civila, potrebna je ekonomska i socijalna sigurnost, koju je društvo dužno da obezbijedi, posebno ako se ima u vidu da su borci stvorili pretpostavke za slobodan i kvalitetan život sebi i svojim porodicama. Zato i oblici boračko-invalidske zaštite treba da budu prilagođeni savremenom čovjeku i njegovoj porodici. DNS se zalagaže da se obezbijedi: – za prioritetn revidiranje identifikovanih predmeta koji sadrže određene nezakonitosti, te eliminisanju iz boračko-invalidske zaštite svih nezakonito stečenih prava, bez obzira da li su ostvarena lažnim uvjerenjem o ranjavanju ili obezbjeđivanjem veće kategorije invalidnosti od zakonom pripadajuće; – da se pravična raspodjela pravi i revizijom, i to je ono što se tiče Boračke organizacije Republike Srpske i njene spremnosti da se uhvati u koštac sa tim pitanjem. Mora se biti spreman reći ko jeste, a ko nije borac, zarad onih istinskih i čestitih boraca koji su zajedno sa narodom stvorili Republiku Srpsku;

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!