Započeto

Rekonstrukcija makadamskog puta u naselju Han Bila

Opštine: Travnik

Uređenje/rekonstrukcija makadamskog puta u naselju Han Bila.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik

U budžetu za 2021. godinu moguće je pronaći ovu stavku za koju je tada bilo planirano 1.200 KM od čega je utrošeno 982 KM.

U budžetima za 2022. i 2023. godinu, kao ni na zvaničnoj web stranici, nije moguće pronaći više informacija o poduzimanju određenih aktivnosti povodom rekonstrukcije makadamskog puta u naselju Han Bila.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!