Ispunjeno

Rekonstrukcija Kuće porodice Sabur

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Rekonstrukcija Kuće porodice Sabur (najstarija kuća u Sarajevu) – MZ Sumbuluša

Obrazloženje

Općina Stari Grad je  2012. godine s 23.000 KM finansirala izradu projektne dokumentacije za sanaciju ovog objekta. Prva faza radova koja je urađena 2013. godine obuhvatala je čišćenje prostora oko kuće i unutrašnjost, obijanje starog maltera na zidovima unutar kuće, zamjenu elektroinstalacija, malterisanje unutrašnjosti, sanaciju podova i zamjenu vodovodnih instalacija u kompletnom objektu. Sanaciju prve faze stambene cjeline Saburina kuća finansirala je Općina s 75.000 KM. Druga faza restauracije Saburine kuće realizovana je 2014. godine, a u sklopu nje je urađena konzervacija i restauracija drvenih elemenata musandere i dekorativnih šišeta, restauracija slikane dekoracije koja je obuhvatila i restauraciju originalnih slikarija uz prozore. U prizemlju i na spratu obnovljene su tradicionalne peći s lončićima. Urađene su gromobranske instalacije, instalacije vodovoda, kanalizacije i grijanja. Postavljena su i rasvjetna tijela. Općina je za ove radove izdvojila oko 72.000 KM. Treća i četvrta faza sanacije i restauracije stambene cjeline Saburina kuća urađena je 2015. godina. U sklopu treće faze urađeni su građevinsko-zanatski radovi. Saniran je ogradni ulični zid, ulazna kapija, te postavljen krov cijelom dužinom zida. Dio četvrte faze obuhvatao je enterijerske radove. Ugrađena je nova huhinja, postavljene sećije u gornjem halvatu, maske za radijatore, te ugrađeni dolafi (zaštite za bojlere). Za ove radove izdvojeno je oko 57.900 maraka.

Izvor: Program Saveza za bolju budućnost - Općina Stari Grad Sarajevo

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!