Ispunjeno većim dijelom

Rekonstrukcija igrališta

Opštine: Novo Sarajevo

U naredne tri godine u potpunosti će se rekonstruisati 47 igrališta (…).

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Intervju, Oslobođenje, 11.09.2016.

Prema izvještaju o izvršenju Budžeta za 2017. godinu, za nabavku opreme za dječija i sportska igrališta utrošeno je 88.664 KM, dok je u 2018. godini potrošeno 42.331 KM, a prema Rebalansu Budžeta za 2019. godinu za izgradnju šarenog parka na području MZ Trg Heroja je planirano 91.000 KM, dok je za izgradnju i opremanje ostalih dječijih igrališta planiran iznos od 520.000 KM. Za izgradnju igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića planirano je 740.000 KM.

Prema Nacrtu Budžeta za 2020. godinu, planirana su sredstva za izgradnju tri igrališta, i to Envera Šehovića III (400.000 KM), Grbavička (350.000 KM), te u Varaždinskoj ulici u naselju Hrasno Brdo u iznosu od 300.000 KM. Također, prema podacima sa stranice općine Novo Sarajevo, u novembru 2019. godine u toku su bili radovi na izgradnji i sanaciji manjih dječijih igrališta. Nakon što je uklonjen postojeći stari mobilijar, pristupilo se radovima na postavljanju  novog sa gumenim podlogama i to u ulicama: Džemala Bijedića 68-86, Džemala Bijedića 117, Porodice Ribar 35-37, Dobojska i u ulici Zagrebačka 39.

U okviru navedenih radova izgrađeno je i novo finess igralište u ulici Nedima Filipovića. Na pomenutim dječijim igralištima postavljene su i zaštitne panelne ograde od vertikalnih žica, visine 170 cm u cilju povećanja sigurnosti korisnika istih, a posebno djece. Na ulazima u igrališta izvedena su i jednokrilna vrata sa bravom. Izvođač radova je firma „Tehnograd“d.o.o., a za ove radove Općina je izdvojila oko 23.500 KM. Pomenuti radovi na izgradnji i sanaciji manjih dječijih igrališta u ulicama Džemala Bijedića 68-86 i Dobojska, i u ulici Nedima Filipovića gdje su postavljene tri fitness sprave okončani su sredinom decembra 2019. godine.

Svi novi rekviziti, kule za igru djece, ljuljačke, njihalica, te fitness sprave, zadovoljavaju stroge evropske norme o sigurnosti, propisane u Priručniku o sigurnosti opreme na dječijim igralištima. Na pomenutim dječijim igralištima postavljene su i zaštitne panelne ograde od vertikalnih žica, visine 170 cm u cilju povećanja sigurnosti korisnika istih, a posebno djece. Na ulazima u igrališta izvedena su i jednokrilna vrata sa bravom. Izvođač radova je firma „Tehnograd“d.o.o., a za ove radove Općina je izdvojila oko 23.500 KM.

Saopćenje, Općina Novo Sarajevo, 11. decembar 2019.

U julu 2020. godine u okviru realizacije Ugovora o izgradnji i postavljanju ograda oko dječijih igrališta na području Općine Novo Sarajevo počeli su radovi na više lokacija, “a u cilju povećanja sigurnosti djece, roditelja i drugih korisnika tih prostora”.

Navedenim radovima je obuhvaćeno dječije igralište „Pampers“ kod vrtića „Mašnica“ u ulici Kemala Kapetanovića 25,  zatim dječije igralište u ulici Malta 17-23, dječije igralište u ulici Džemala Bijedića 82-86 i igralište na lokalitetu Strelište -Velešići. Vrijednost Ugovora o izgradnji i postavljanju ograda oko dječijih igrališta na području Općine Novo Sarajevo iznosi oko 21.430 KM.
Saopćenje, Općina Novo Sarajevo, 7. juli 2020.

 

Sredinom avgusta 2020. godine načelnik Nedžad Koldžo potpisao je Ugovor za izvođenje radova „Nabavka i ugradnja opreme za dječija i sportska igrališta“ na području Općine Novo Sarajevo. Iz Općine Novo Sarajevo su istakli da će radovima biti obuhvaćeno “igralište Pampers kod vrtića „Mašnica“, igralište u ulici Ferde Hauptmana 36 – kod vrtića „Kekec“ zatim igralište u ulici Džemala Bijedića 17, kao i „Sportsko igralište“ u ulici Džemala Bijedića bb i fitnes park kod Centra za zdravo starenje Čengić Vila u ulici Džemala Bijedića 63”.
U međuvremenu su u ulici Envera Šehovića započeli radovi na izgradnji trećeg tematskog igrališta namijenjenog za djecu do tri godine površine 2.340 m², a iz ove općine navode da će igralište “biti opremljeno klackalicama, ljuljačkama, toboganima i penjalicama, kao i ostalim urbanim mobilijarom, koji je identičan u sva tri parka”.
U prethodne dvije godine izgrađena su dva od tri tematska parka u ovoj ulici i to, dječije igralište sa rekvizitima koji su prilagođeni i djeci sa poteškoćama u razvoju i igralište koje je namijenjeno za djecu stariju od šest godina i odrasle, sa sportskim i rekreativnim sadržajima. Općina Novo Sarajevo je za izgradnju sva tri igrališta u ulici Envera Šehovića izdvojila ukupno oko 1.140.00 KM.
Saopćenje, Općina Novo Sarajevo, 14. avgust 2020.
Iz Općine Novo Sarajevo istakli su sljedeće:

Početkom 2017.godine, na osnovu Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo ( Službene novine KS 22/16) Općina Novo Sarajevo je predala KJKP Park na održavanje 52 igrališta. Pregled realizovanih projekata od 2017.godine:
•Izgradnja igrališta u Ul. Marka Marulića (19.502,43 KM)
•Izgradnja dječijeg igrališta u Ul.Malta 17-25 (94.102,53 KM)
•Fitness park u ul. Nedima Filipovića (13.902,52 KM)
•Rekonstrukcija podloge na terenu sa vještačkom travom (56.522,00 KM )
•Sanacija igrališta (89.165,67 KM), vrtići: Kekec, Aprilski cvjetovi, igrališta u ulicama: Nedima Filipovića, Malta, Džamijska, Zmaja od Bosne 66 i Džemala Bijedića.
•Izgradnja igrališta u Ul.Envera Šehovića (I tematski park) (365.000,00 KM)
•Izgradnja zaštitne podloge na igralištu u naselju Čengić Vila (46.700,00 KM)
•Sanacija igrališta (96.000,00 KM) u ulicama: Zmaja od Bosne 66-70 (mobilijar i podloga), Porodice Ribar 67, Aleja Lipa 50-51, Igralište kraj mosta Malta, sanacija Šarenog parka
•Park kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu (680.000,00 KM)
•Izgradnja igrališta u Ul.Envera Šehovića (II tematski park) (440.000,00 KM)
• Sanacija igrališta (115.000,00 KM) u ulicama: Dobojska, Džemala Bijedića 68-72-82-86, Fitness park na sportskom igralištu u ulici Nedima Filipovića, Džemala Bijedića 117, Porodice Ribar 35-37, Zagrebačka 39, Pomoćni stadion Grbavica (sjedalice i nadstrešnice za rezervne igrače)
•Izgradnja igrališta u Ul.Envera Šehovića (III tematski park) (340.000,00 KM)
•Izgradnja parka u ulici Grbavička, sa uređenjem saobraćajnih površina (620.000,00 KM)
•Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju u ulici Varaždinska (80.000, 00 KM u 2020; ukupno 690.000,00 KM) JN za izvođenje prve faze radova je u pripremi.
•Izgradnja sportsko rekreativne zone Velešići na prostoru bivšeg Strelišta (95.000,00 KM) U pripremi je konkursna dokumentacija za pokretanje i raspisivanje Konkursa za izradu idejnog rješenja za cijeli obuhvat. Općina Novo Sarajevo kontinuirano vrši unapređenje stanja i sadržaja na postojećim dječijim i sportskim igralištima na području općine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!