Ispunjeno manjim dijelom

Rekonstrukcija bolnice u Trebinju

Partije: SNSD | Oblasti: Zdravstvo

15 miliona KM ide u opremanje Fočanske bolnice i završit ćemo rekonstrukciju Trebinjske bolnice.

Izvor: Predizborni skup – Pod zastavom Srpske

Sredinom jula 2019. godine član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik u razgovoru sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem istakao je da će svi budući projekti na području ovog grada imati njegovu punu podršku, ali i podršku institucija Republike Srpske, te najavio rekonstrukciju trebinjske opšte bolnice.
Već sljedeće godine ovdje ćemo raditi rekonstrukciju bolnice.

Milorad Dodik, 19.07.2019.

O bolnici u Trebinju bilo je govora i tokom posjete Milorada Dodika čelnicima ovog grada, u augustu 2020. godine. Dodik je tada najavio rokove za početak radova, ali i da će Vlada RS finansirati ovaj projekat.

Gradnja bolnice u kapacitetu potrebnom za ovaj grad i region treba da otpočne iduće godine i Vlada Republike Srpske će odobriti kroz određeni angažman 30 miliona maraka.

Milorad Dodik, 19.8.2020.

Kako su saopćili predstavnici Vlade RS, početkom septembra 2020. godine, “već je završena projektna dokumentacija za izgradnju novog kliničko-bolničkog centra u Trebinju”, a za ovu namjenu “Vlada Republike Srpske obezbijedit će 30 miliona KM”.

U skladu sa planovima i strateškim opredeljenjem stalnog jačanja kapaciteta naših bolnica, potrebno je jačati i kapacitete u Hercegovini, koja ima dobar potencijal i gde će se u budućnosti sigurno javiti potreba za povećanjem broja usluga, kako za domaće pacijente, tako i za turiste.Uprkos izazovima koje je donela pandemija virusa korona u ovoj godini, gde je najveći teret podneo upravo zdravstveni sistem, nastavili smo sa projektima koje smo planirali i veliki deo njih već je i završen. To su projekti izgradnje nove bolnice u Doboju, kardiohirurgije i specijalističkih ambulanti u UKC RS, izgradnja i dogradnja bolnice u Zvorniku, dogradnja i modernizacija bolnice Foča i Specijalne bolnice Mlječanica.

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, 7.9.2020.

Na 129. sjednici održanoj 8. jula 2021. godine, Vlada Republike Srpske se upoznala i prihvatila Informaciju o projektu „Izgradnja i opremanje novog objekta JZU bolnica Trebinje“. Kako je tom prilikom navedno, “Vlada je saglasna sa inicijativom Upravnog odbora JZU bolnica Trebinje i inicijativom Skupštine Grada Trebinje da se pokrenu aktivnosti za realizaciju ovog projekta”. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zadužen je da imenuje timove za pripremu i praćenje realizacije ovog projekta. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite “treba da izradi studiju ekonomske opravdanosti za izgradnju nove JZU bolnice Trebinje i da u saradnji sa Gradom Trebinje poduzme aktivnosti na obezbjeđivanju adekvatnog građevinskog zemljišta, odnosno pogodne parcele  za izgradnju nove JZU bolnica Trebinje, koja će omogućiti značajno unapređenje kvaliteta i organizacije rada ove zdravstvene ustanove”.

Skupština Grada Trebinja usvojila je sredinom septembra 2021. godine odluku o pristupanju izradi regulacionog plana Pridvorci, gdje je planirana izgradnja nove bolnice. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić objasnio je da će svako ko dokaže da je vlasnik navedenog zemljišta biti obeštećen i da se mora ići u gradnju nove bolnice, te je pritom dao rok kada bi građevinski radovi mogli započeti.

Početak ‘22 godine trebaju da krenu s gradnjom. Smatram da je to itekako optimistično, upravo je to nešto čemu svi težimo da krene čim prije. Znamo da iziskuje značajna sredstva. U početku je to bio plan oko nekih 30 miliona minimalno, sad već ima nekih procjena možda da bude više.

Mirko Ćurić, 16.9.2021.

Okvirnim budžetom RS za period 2019.-2021. za investicije u zdravstvene objekte predviđeno je izdvajanje od 33,9 miliona KM.

Na 175. sjednici održanoj 23. juna 2022. godine, Vlada Republike Srpske se upoznala  i prihvatila Informaciju o Sporazumu o međusobnoj saradnji i podjeli obaveza u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove JZU Bolnica Trebinje između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Grada Trebinje i JZU bolnica Trebinje i istu je prihvatila. 

Vlada je ovlastila ministra ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića da potpiše Sporazum o međusobnoj saradnji i podjeli obaveza u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove JZU Bolnica Trebinje između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Grada Trebinje i JZU bolnica Trebinje.

Također, Vlada se na ovoj sjednici upoznala i prihvatila Idejno arhitektonsko-građevinski projekat za izgradnju i opremanje novog objekta JZU Bolnica Trebinje, bruto građevinske površine 17.826 m2 sa procjenjenom projektanskom vrijednosti svih radova i opreme za izgradnju i opremanje po sistemu „ključ u ruke” koja iznosi 109.850.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 128.524.500,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Kako je navedeno u Projektu, novi objekat bolnice čine glavni dio objekta, spratnosti P+3 (prizemlje i tri sprata), stacionar spratnosti P+2 (prizemlje i dva sprata) i poliklinika spratnosti P+2 (prizemlje i dva sprata). Neposredno uz novi objekat bolnice planiran je i objekat tehničkog bloka sa svim pratećim sadržajima, kao i nadstrešnica sa osam parking mjesta za sanitetska vozila bolnice. Planirano je da objekat ima 223 kreveta, kao i medicinsku opremu koja treba da zadovolji standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima za pružanje planiranih medicinskih usluga.

Novi objekat bolnice trebao bi se nalaziti u gradskom naselju Pridvorci 1, u neposrednoj blizini magistralnog puta M20 (Trebinje-Herceg Novi), a predviđen je i dovoljan broj parking mjesta.

Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da izradi tendersku dokumentaciju i provede proceduru međunarodnog javnog poziva za nabavku glavnog izvođača projekta za „Projektovanje, izgradnju i opremanje nove  JZU bolnica Trebinje po principu „ključ u ruke”  te je saglasna da se finansijska sredstva za realizaciju projekta obezbijede iz Budžeta Republike Srpske.

Početkom jula 2022. godine Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske raspisalo je tender za projektovanje, izgradnju i opremanje JZU bolnice u Trebinju, po principu ključ u ruke. Prema riječima ministra Alena Šeranića, gradnja nove bolnice započet će u septembru 2022. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!