Započeto

Reforma socijalnog osiguranja

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

SDP BiH se zalaže za sistemsku reformu socijalnog osiguranja – penzionog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja. Reforma penzijskog sistema treba osigurati dostojanstven život starih osoba koje su ostvarivale puni radni staž i doprinose javnim fondovima, pri čemu se preferira mješoviti penzioni sistem koji je zasnovan na kombinaciji javnog i privatnog fonda. U takvom sistemu bi se putem javnog fonda osigurala generacijska solidarnost jer bi poslodavac bio obavezan vršiti uplate doprinosa, a putem privatnog fonda bi se dijelom na obaveznoj, a dijelom na dobrovoljnoj osnovi osigurala vrsta štednje za osiguranike i time stvorila veća sigurnost.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević razgovarali su 31.5.2023. godine u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu sa predstavnicima Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH. Na sastanku je zaključeno da je neophodna intenzivna saradnja sa Ministarstvom finansija u pogledu izmjene poreskih propisa kojim bi se omogućile poreske olakšice građanima kod ugovaranja dodatne penzione i zdravstvene zaštite, odnosno dobrovoljnog penzionog, životnog i zdravstvenog osiguranja.

Na sastanku održanom 24.3.2024. godine predstavnici Svjetske banke predstavili su federalnom ministru rada i socijalne politike Adnanu Deliću preliminarne rezultate analize za reformu Zavoda PiO/MiO. Ova analiza obuhvatila je sve ključne aspekte rada Zavoda, uključujući propise, upravljanje, organizacijsku strukturu, kadrove, tehničku opremljenost i saradnju sa drugim organima, kao što je Poreska uprava FBiH koja je ključna za rješavanje prava iz PIO. Nastavak projekta će biti predstavljen Vladi Federacije BiH radi odobravanja daljnjih pravaca reforme, a Vlada će konačnu odluku o nastavku projekta donijeti na prijedlog resornog ministarstva.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!