Nije započeto

Reforma radnog zakonodavstva

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Reformisat ćemo radno zakonodavstvo i osigurati veću zaštitu radnika i njihovih radnih mjesta.

Izvor: Izborni program SDP BiH

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu 5.6.2023. godine održan je sastanak između premijera FBiH Nermina Nikšića zajedno sa dopremijerima i federalnim ministrima Toni Kraljevićem i Vojinom Mijatovićem i delegacijom Saveza samostalnih sindikata BiH koju je predvodio predsjednik Selvedin Šatorović.

Na sastanku se razgovaralo o reformskim projektima koji uključuju unapređenje zakonskih rješenja, a s ciljem poboljšanja statusa radnika u FBiH. Predstavnici sindikata istakli su šest prioriteta koji bi prema njihovom mišljenju poboljšali prava i status radnika u FBiH, a to se prije svega odnosi na zakone o minimalnoj plati, uvezivanju radnog staža, porezu na dohodak, o radu i zaštiti na radu, kao i o štrajku.

Premijer Nikišić rekao je da je 90 posto iznesenih zahtjeva sindikata ujedno sadržano i u programskim ciljevima ove Vlade čije je čvrsto opredjeljenje fiskalna reforma i smanjenje doprinosa u koje ubraja i porez na dohodak, minimalnu platu te zaštita standarda radnika u svim segmentima. Vlada će nastojati da stvori bolji poslovni ambijent kako bi se zaštitila radnička prava. 

Na panelu “Izazovi za FBiH na putu u EU”, održanom u sklopu XXII međunarodnog simpozija “Challenge 2023.” u Neumu premijer Nikšić je rekao da je BiH prva na vrhu liste prema postotku broja stanovnika koji su napustili svoju zemlju. Naglasio je da je demografska politika jedan od najvećih prioriteta, ali da se ona ne može rješavati bez rješavanja fiskalne reforme, fiskalne politike, stvaranja boljeg ambijenta za poslodavce i bolje brige o radnicima i socijalnim kategorijama. Kako je dalje rekao poslodavcima se moraju stvoriti uslovi za konkurentnost na tržištu, ali i zaštititi i zadržati radnici te da Vlada FBiH ima više prioriteta i to od zakona o porezu na dohodak, minimalnoj plaći i dr.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je za Federalnu novinsku agenciju izjavio da ministarstvo ima u planu izmjeniti Zakon o radu FBiH za koji navodi da je zastario te da je 2012. godine bio u daleko boljoj verziji od one koja je usvojena 2016. godine i zbog koje je izazvan veliki protest radnika i sindikata. Navodi da je riječ o izmjenama koje su pripremljene i usvojene bez kvalitetnog socijalnog dijaloga, a od tada nije postojala volja da ponovo dođe do izmjene navedenog zakona. Naglasio je da Zakon o radu ima mnoge manjkavosti koje nisu regulisane, a trebale su,  kao što su neregulisane naknade, plaće, prava radnika iz radnog odnosa, zaštite tih prava, minuli rad, topli obrok, kolektivni ugovori, i drugi. Upravo zbog manjkavosti i problema u praksi i provedbi resorno ministarstvo donijelo je niz propisa kao što su Zakon o mirnom rješavanju sporova, Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca te Zakon o štrajku koji je spreman i trebao bi se naći u proceduri. Trenutno se vode opsežni pregovori sa sindikatima Udruženjem poslodavaca FBiH, kako bi našli kompromis u okviru kojeg bi bili zadovoljeni interesi svih strana.

“Zakon o radu mora biti okvirni zakon za sve, sadržajan i kvalitetan. Ne može se parcijalno raditi na izmjenama i dopunama, jer će se samo još vise usložiti. Mi radimo na njemu i nadam se da će biti volje za usvajanje kad bude spreman” Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!