Započeto

Redefinisanje uloge i jačanje Razvojne banke i jačenje Union Banke

Partije: SDP BiH | Oblasti: Ekonomija

Redefinisanje uloge i jačanje Razvojne banke i jačenje Union Banke.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Vlada Federacije BiH donijela je početkom marta 2024. godine Odluku o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo, a u iznosu od 30.000.000 KM. Riječ je o potraživanjima Vlade Federacije BiH po osnovu ugovora o kreditu po subordiniranim uslovima zaključenim 31.5.2022. godine i 28.3.2023. godine između Vlade Federacije, zastupane po Federalnom ministarstvu finansija, i Union banke d.d. Sarajevo.

U Odluci je navedeno da na dan 30.9.2023. godine, Vlada ima kapital u Banci u iznosu od 96.179.000 KM, što čini 97,05 posto ukupnog dioničkog kapitala Banke. Pretvaranjem navedenih potraživanja ovaj kapital će se povećati na iznos od 126.179.000 KM ili 97,74 posto ukupnog dioničkog kapitala Banke.


Razvojna banka FBiH i Intesa Sanpaolo Banka sredinom jula 2023. godine potpisale su Ugovor o supsidijarnom finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća, čime se Intesa Sanpaolo Banka pridružila provođenju projekta Svjetske banke pod nazivom “Projekat oporavka i podrške kompanijama-poslovnim subjektima u BiH”. Navedeni projekat realizuje se putem Razvojne banke FBiH. Ukupna vrijednost projekta iznosi 33,6 miliona eura, od čega se na kreditnu liniju namijenjenu pružanju supsidijarnog finansiranja za odabrane finansijske institucije koje učestvuju u realizaciji projekta (banke, mikrokreditne organizacije, leasing društva) odnosi 30.416.000 eura.

Razvojna banka Federacije BiH i ASA Banka, uz podršku Svjetske Banke, potpisale su 25.8.2023. godine Ugovor o supsidijarnom finansiranju u iznosu od 5 miliona eura za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Federaciji BiH. 

Predstavnici Addiko Bank Sarajevo i Razvojne Banke Federacije BiH potpisali su 13.3.2024. godine Ugovor o supsidijarnom finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća, čime se Addiko banka pridružila provođenju projekta Svjetske banke pod nazivom “Projekat oporavka i podrške kompanijama- poslovnim subjektima u BiH”.

Predstavnici Raiffeisen Leasinga i Razvojne banke FBiH potpisali su sredinom marta 2024. godine ugovor vrijedan 5 miliona eura za supsidijarno finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!