Ispunjeno manjim dijelom

Recionalizacija opštinskog budžeta

Opštine: Istočno Novo Sarajevo

Mi, kao SNSD, imamo tu jasan plan. Opštinski budžet, koliki god da je, mora se izvršiti njegova prekompozicija, racionalizovati, izvrštiti uštede gdje god je to moguće kada je u pitanju javna administracija.

Obrazloženje

Iako budžet opštine Istočno Novo Sarajevo iz godine u godinu raste, kao i stepen njegovog izvršenja, samo izdvajanja za plate uposlenih u javnom sketoru govore kako nije izvršena ušteda kada je u pitanju javna administracija.

Na osnovu podataka dostupnih u izvještajima o izvršenju budžeta za opštinu Istočno Novo Sarajevo, za 2013., 2014. i 2015. godinu, kao i Budžetu opštine za 2016. godinu, vidljivo je da su se izdvajanja za zaposlene u javnom sektoru iz godine u godinu povećavala.

Tako je 2013. godine na bruto plate zaposlenih u javnom sektoru izdvojeno 1.503.404 KM. Naredne, 2014. godine, izdvajanja su uvećana, i iznosila su 1.700.805 KM. Planirana sredstva za istu stavku, za 2015. godinu još su bila veća, i iznosila su 1.877.700 KM, dok je za prvih 9 mjeseci izvršeno 1.326.163 KM.

Za 2016. godinu, za ovu namjenu, planirana su sredstva u iznosu od 1.876.600 KM.

U 2012. godini usvojeni budžet opštine Istočno Novo Sarajevo je iznosio 6.173.000,00 KM. Krajem te godine izvršen je rebalans budžeta na 5.683.000,00 KM. Izvršenje budžeta je bilo daleko manje, i iznosilo je 5.021.619,55 KM.

Budžet opštine Istočno Novo Sarajevo za 2015.godinu je prvobitno usvojen u iznosu od 6.200.000,00 KM, da bi krajem godine izvršen rebalans budžeta na više u iznosu od 7.977.950,00 KM. Budžet opštine Istočno Novo Sarajevo je u 2015.godini izvršen u iznosu od 8.103.058,00 KM.

Deficit od 700.000 KM, koliko je iznsio prilikom preuzimanja vlasti od strane trenutnog načelni opštine, smanjen je i u prvih 6 mjeseci 2015. godine zabilježen se dеficit u iznosu od 130.000 KM.

Izvor: Izbori 2012 - Debata RTV IS

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!