Neispunjeno

Realizacija Strategije za rad na predmetima ratnih zločina

Partije: PDP | Oblasti: Pravna država

PDP će tražiti da se posebna pažnja posveti analizi i realizaciji državne Strategije za rad na predmetima ratnih zločina koja je usvojena 2008. godine na 71. Sjednici Savjeta ministara BiH. PDP smatra da se procesuiranju ratnih zločina koji su počinjeni nad srpskim stanovništvom u BiH u prethodnom periodu nije poklanjala pažnja u dovoljnoj mjeri.

Obrazloženje

U radu Vijeća ministara BiH, u mandatu 2014-2018. zabilježene su neke aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja, ali ne dovoljno da bi se obećanje ocijenilo pozitivnom ocjenom.

Sredinom decembra 2016. godine potpisan je Ugovor o finansiranju aktivnosti tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini na rješavanju predmeta ratnih zločina između Delegacije Evropske unije u BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH. Ugovor je vrijedan 7.438.000 eura i njime se osigurava podrška procesuiranju predmeta ratnih zločina u 15 tužilaštava i 8 sudova u periodu od marta 2016. godine do februara 2019. godine.

Potpisivanje ugovora obilježava početak implementacije projekta “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” – IPA 2013, koji predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 u ukupnom iznosu od 14.8 miliona eura. Sveukupni cilj ove podrške je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (tzv. KTRZ predmeta) za 50% u periodu od pet godina.

Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina je konstatovalo da je provedbom projektnih aktivnosti ostvareno smanjenje broja predmeta ratnih zločina u tužilaštvima (KTRZ) za 15% do sredine 2015. godine, čime je ispunjen postavljeni cilj za prvu fazu ovog projekta.

Zaključno sa julom 2016. godine, ukupan broj neriješenih predmeta ratnih zločina je smanjen za 23,4%.

Vijeće ministara BiH na 98. Sjednici 12.04.2017. godine, donijelo je Odluku o uspostavi radne grupe za izradu izmjena i dopuna državne Strategije za tad na predmetima ratnih zločina. Radna grupa trebala završiti posao do kraja maja 2017.

VSTV je tek 15.07.2017. dalo saglasnost Radnoj grupi za radne materijale kako bi se napisao prijedlog izmjena i dopuna državne strategije. Radna grupa je nedavno završila sa izradom nove strategije prema kojoj bi za pet godina trebali da se završe svi predmeti ratnih zločina

22.02.2018.  na sjednici VSTV jednoglasno je izglasana podrška prijedlogu Revidirane strategije koju treba da usvoji Vijeće ministara BiH.

Od tada su odražene 2 sjednice Vijeća ministara BiH, 06.03.2018., 20.03.2018., Strategija nije usvojena niti je razmatrana.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!