Započeto

Realizacija programa stimulativnog zapošljavanja pripravnika/volontera

Opštine: Travnik

Realizirat ćemo programe stimulativnog zapošljavanja pripravnika/volontera.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik

Općina Travnik je 21.1.2022. godine imenovala savjetnike koji za svoj rad neće dobivati naknadu. Kao vanjski članovi Općine radit će bez naknade. Savjetnici volonteri i oblasti: Sanjin Kotlica, oblast privrede Alija Jusić, oblast elektroenergetskog sektora Nedim Pripoljac, oblast omladinskih politika i pisanje projekata Nevzudin Buzadžija, oblast IT-a Oliver Jović, oblast kulture Nermin Goran, oblast ICT-a.

Kako je navedeno 21.10.2022. godine na zvaničnoj stranici Općine Travnik, Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) i ove godine organizirala je projekat pod nazivom “Socijalni dan”. U tom kontekstu posjetili su i travničku općinu uz priliku da se naglasi da je socijalni dan dan kada srednjoškolci dobiju priliku da odlaskom na radno mjesto steknu osjećaj za radnu atmosferu i upoznaju se sa osnovnim radnim procesima.

Pruža im se prilika da teorijsko znanje primijene u praksi, ali i mogućnost da odlaskom na radno mjesto donesu odluku o njihovom budućem zanimanju. Projekat sadrži veliki broj korisnih rezultata za zajednicu. Za svako radno mjesto na kojem srednjoškolac/ka volontira, poslodavac je dužan da uplati dnevnicu za tog učesnika/cu u Fond Socijalnog dana. Svrha ovog Fonda jeste da srednjoškolci/ke volontirajući jedan dan prikupe novčana sredstva kojima će se finansirati projekti u lokalnim zajednicama. Na ovaj način dolazimo do zadovoljenja potreba mladih i zajednice, jer firme ulažu sredstva u svoju zajednicu i njene ambiciozne mlade.

Općina Travnik, 21.10.2022. 

Krajem istog mjeseca javnost je obaviještena da je u okviru projekta “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS), koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, a podržava Porticus fondacija je u Sarajevu od 18. do 19. oktobra 2022. godine održan Trening za koordinatore i zamjenike koordinatora partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS). Tokom dvodnevnog Treninga, učesnici iz partnerskih JLS su predstavili rezultate rada lokalnih dijaloških platformi (LDP), odnosno Foruma za građanske inicijative, te usaglasili plan daljnjeg zajedničkog djelovanja i održivosti, sa fokusom na međuopštinsku saradnju.

Neke od prepoznatih oblasti, u okviru kojih će partnerske JLS u narednom periodu zajednički djelovati, uključuju i jačanje učešća građana u odlučivanju, unapređenje položaja mladih u lokalnoj zajednici, te pružanje podrške djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. U cilju realizacije zaključaka sa Treninga, te uspostave zajedničkog djelovanja kroz međuopštinski dijalog, u saradnji sa koordinatorima i njihovim zamjenicima napravljen je plan aktivnosti i djelovanja u narednom periodu.

Općina Travnik, 26.10.2022. 

Da je načelnik Općine Travnik Kenan Dautović proširio svoj tim savjetnika volontera, odnosno da su Senad Ibrišimbegović i Faruk Hadžić novi savjetnici – volonteri načelnika Dautovića, javnost je upoznata 18.4.2023. godine.  

“Senad Ibrišimbegović je uspješni arhitekta, vlasnik firme „Dom Projekt“, te nogometni sudac sa Uefinom licencom koji je sudio desetine utakmica pod okriljem Uefe”, navedeno je tim povodom, kao o da je Faruk Hadžić  doktorant iz oblasti Ekonomske teorije i politike, te dekan na Ekonomskom fakultetu Sarajevske škole nauke i tehnologije (SSST). 

Dobitnik je jedne Zlatne i dvije Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli, za uspjeh tokom studija. Dr. Faruk Hadžić je autor više naučnih radova, studija, analiza i dokumenata za domaće i međunarodne institucije. Faruk Hadžić će načelnika Dautovića savjetovati iz oblasti ekonomije sa akcentom na makroekonomska pitanja.

Općina Travnik, 18.4.2023.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!