Ispunjeno manjim dijelom

Realizacija krupnih infrastrukturnih projekata (putevi)

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Ekonomski, socijalni, politički ciljevi ne daju odgovore na sva pitanja, već ukazuje samo na najbitnije pravce djelovanja i vođenje osnovnih akcija i aktivnosti, kao i viđenje načina rješavanja niza prioritetnih pitanja i zadataka, i to:- izgradnja objekata infrastrukture (putevi);- nastavak realizacije krupnih infrastrukturnih projekata i uključivanje u interregionalne infrastrukturne projekte (putevi);

Put Foča-Hum

Ministarstvo saobraćaja i veza objavilo je 17.1.2015 da je usaglasilo “projektni zadatak sa Evropskom komisijom za izradu Glavnog projekta Foča – Hum, sa međudržavnim mostom i izradu studijske dokumentacije za poboljšanje puta Sarajevo – Foča. Postupak javne nabavke za izbor konsultanta je završen, ali Evropska komisija još nije obavijestila Ministarstvo saobraćaja i veza o izboru konsultanta. Prema međunarodnim finansijskim institucijama biće aplicirano za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za izgradnju ove dionice. Vrijednost projekta će se znati poslije izrade projektne dokumentacije, s tim da je procjena da će projekat koštati oko 60 miliona evra.” 7.4.2015. ministarstvo je objavilo da je JP “Putevi Republike Srpske” planiralo da u 2015. sufinansira izgradnju mosta u Foči sa 400.000 KM.

Na 134. sjednici  (24.07.2017.) Vlada Republike Srpske se upoznala  sa Informacijom o projektu “Izgradnje magistralnog puta M-18 Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje) sa međudržavnim mostom” i zadužilau  Ministarstvo saobraćaja i veza i JP “Putevi Republike Srpske”  da pokrenu aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

U martu 2018. godine, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske je u odgovoru na poslaničko pitanje navelo da su pokrenute aktivnosti za realizaciju ovog projekta na način da je Ministarstvu komunikacija i transporta BiH upućena inicijativa za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu M-18, “čija procedura je u toku, kao i inicijativu da se ovaj projekat dijelom finansira iz GSM licence. Takođe, aplicirano je prema WBIF za dodjelu grant sredstava u iznosu 20% za realizaciju ovog projekta. Istovremeno Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske” doo Banjaluka provodi aktivnosti neophodne za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja građevinske dozvole.” Krajem jula 2018, ministar saobraćaja i veza RS najavio je da će izgradnja moderne saobraćajnice od Foče do Šćepan Polja na granici sa Crnom Gorom biti uvrštena u plan preduzeća Putevi Republike Srpske za narednu godinu i da su u toku pregovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), koja je zainteresovana da učestvuje u finansiranju.

 

Most na Drini

​​​Ministarstvo saobraćaja i veza objavilo je 20.10.2015. da je započela izgradnja mosta na Drini kod Bratunca, koji treba biti veza između magistralnog puta M-19 i regionalnog puta R-454 u Republici Srpskoj i magistralnog puta M-19.1 u Republici Srbiji. Protokol o izgradnji mosta potpisan je između Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije 2013. godine, a sporazum o izgradnji mosta potpisan je između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije u 2015. godini. Izgradnja mosta je završena u 2017. godini, ali nije pušten u saobraćaj jer se radi o graničnom mostu, a do kraja mandata na njemu nisu izgrađeni granični prelazi. Tender za njihovu izgradnju raspisan je u avgustu 2018. godine.

 

Most na Savi

 

U martu 2018, Republika Srpska/BiH i Evropska investiciona banka (EIB) potpisale su Sporazum o investicionom grantu za izgradnju prekograničnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške, vrijedan 6,8 miliona eura. Direktor “Autoputeva RS”, Dušan Topić, u  julu 2018 je najavio da će krajem avgusta biti raspisani tenderi za most kod Gradiške.

U martu 2018 sa Evropskom investicionom bankom (EIB) potpisan je Sporazum o investicionom grantu za izgradnju prekograničnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške u vrijednosti od 6,8 miliona eura. U avgustu 2018. godine, Vijeće ministara BiH je dodijelilo 9.425.790 KM za izgradnju mosta. U avgustu 2018, Vlada Hrvatske je najavila da će tender za izgradnju mosta biti raspisan u septembru.

 

Koridor Vc

Ministarstvo je 7.4.2015 objavilo da je u dugoročnom planu izgradnja mreže autoputeva, kao što je autoput Doboj – Vukosavlje na Koridoru “Pet ce”, Banjaluka – Split, te Banjaluka – Prijedor i Brčko – Bijeljina.

Na 117. sjednici  (23.03.2017.) Vlada RS upoznala se sa Inicijativom za kreditnim zaduženjem u svrhu finansiranja radova na prvoj fazi Koridora Vc, od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica) i dala saglasnost za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u cilju kreditnog zaduženja. U decembru 2017 potpisan je ugovor o odobrenju kreditnih sredstava sa EBRD za izgradnju prve faze Koridora Vc u RS, u vrijednosti od 70 miliona eura. Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje na 173. sjednici (19.04.2018.). Cilj Projekta je izgradnja dvije petlje na auto-putu Johovac (Tovira) i Rudanka (Kostajnica), dionice auto-puta u dužini od 6,1 km između te dvije petlje i prilaznog puta sa dvije trake dužine oko 1 km, za povezivanje sa postojećim magistralnim putem M17 Banja Luka – Doboj, uključujući most preko rijeke Bosne.

Na 156. sjednici (14.12.2017.) Vlada Republike Srpske je razmatrala i dala saglasnost na potpisani Memorandum o razumijevanju između Javnog preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka i “China Jingxi corporation for international economic and technical cooperation” za saradnju  na izradi projektne dokumentacije  i izgradnji autoputa Vukosavlje-Brčko.

Na 167. sjednici (08.03.2018.) data je saglasnost na zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Srpske, JP “Autoputevi Republike Srpske” i kineske kompanije Sinochem Capital Co,  kako bi se istražila mogućnost zajedničkog projekta izgradnje dionice autoputa Vukosavlje-Doboj u dužini od 40 km u Republici Srpskoj.

U julu 2018. godine, Narodna skupština RS je usvojila Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor “Pet ce” kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta “9. januar” Banja Luka – Doboj.

U julu 2018, U okviru samita “16+1” u Sofiji, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor Javnog preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” Dušan Topić potpisali su Protokol o saradnji u vezi Projekta autoputa Vukosavlje-Doboj i Vukosavlje-Brčko, kao dijela mreže autoputeva na teritoriji Republike Srpske, koji je potpisan sa kineskim kompanijama “Sinochem Capital CO Ltd” i “Chinaorient Asset Managmenet (International) Holdings Limited”.

Topić je najavio početak gradnje prve dionice od 7 km na Koridoru Vc na proljeće 2019. godine, te je rekao da su u toku pripreme sa EBRD za drugu dionicu Koridora VC,  dodatnih 5,6 kilometara od petlje Kostajnica prema jugu, za koju se potpisivanje ugovora očekuje u maju 2019. godine.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je 24.08.2018.  da je RS dobrim dijelom završila eksproprijaciju zemljišta za prvu fazu koridora Vc od Johovca do Rudanke u dužini od šest kilometara, uključujući izgradnju dvije petlje. Trninić je naveo da ta prva faza predstavlja nastavak izgradnje autoputa Banja Luka – Doboj, kao i da je vrijednost radova 70 miliona KM i rekao da su u toku pregovori sa kinskim konzorcijumom zaisteresovanim da pod koncesijom grade autoputa na Koridoru Vc od Doboja do Vukosavlja, i za gradnju autoputa od Koridora Vc  u Vukosavlju do Brčkog.

Brčko-Bijeljina

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je 24.08.2018.  da su u toku pregovori sa kineskom kompanijom oko izgradnje autoputa od Brčkog do Bijeljine, te da je Srbija pokazala spremnost da finansijski pomogne projektovanje dionice.

 

U aktuelnom mandatu su započeli i razgovori o izgradnji autoputa Sarajevo – Beograd i Banja Luka – Beograd.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!