Ispunjeno manjim dijelom

Realizacija krupnih infrastrukturnih projekata (gasovodi)

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Ekonomski, socijalni, politički ciljevi ne daju odgovore na svapitanja, već ukazuje samo na najbitnije pravce djelovanja i vođenje osnovnihakcija i aktivnosti, kao i viđenje načina rješavanja niza prioritetnihpitanja i zadataka, i to:- nastavak realizacije krupnih infrastrukturnih projekata i uključivanje u interregionalne infrastrukturne projekte (gasovodi);

Obrazloženje

Bijeljinski gasovod jedini je krupni infrastrukturni projekat u ovoj oblasti. U aktuelnom mandatu, aktivnosti na gasifikaciji Bijeljine su ponovo pokrenute, iako se nisu odvijale najavljenom dinamikom.

Ugovor o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje distributivnog gasnog sistema na području opštine Bijeljina, sa mogućnošću priključka na gasovod kod Gornjeg Šepka i alternativnim priključkom kod Prnjavora Mačvanskog potpisan je između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS i firme “Bijeljina gas” 2011. godine, dok je aneks ugovora potpisan 2013. godine. U vlasničkoj strukturi “Bijeljina gas” učestvuju “Novi Sad gas”, koji je izvođač radova, sa 80% i grad Bijeljina sa 20%. Preduzeće je osnovano 2009. godine.

Izgradnja gasovoda je bila u zastoju do 2015. godine, kada je gradonačelnik Bijeljine najavio da će se radovi nastaviti, dok je direktor firme “Bijeljina gas” i “Novi sad gas” rekao da se čeka proglašenje opšteg interesa od Vlade RS za trasu magistralnog gasovoda. Na 66. sjednici, održanoj u martu 2016. godine, Vlada RS je razmatrala Aneks II ugovora o koncesiji za gasni sistem u Bijeljini. U junu 2016, ministar energetike RS, Petar Đokić, rekao je da je do tada završeno 240 km neposredne gasne mreže u Bijeljini i da je neophodno završiti još pristupni gasovod od Šepka do Bijeljine, te da je preostao još samo jedan “mali tehnički problem” koji treba riješiti. Đokić se istog mjeseca sastao sa delegacijom Skupštine Bijeljine, kada je najavljeno da bi se do kraja godine grad Bijeljina mogao priključiti na gasovod, ako budu pribavljene sve dozvole. Đokić je u novembru 2016. godine rekao da je pri kraju realizacija priključnog gasovoda 20 kilometara od Karakaja i Šepka do Bijeljine.

Do septembra 2017. godine, izgrađeno je  oko 300 kilometara distributivne mreže i postavljeno oko 5.000 priključaka, te je najavljeno da će do kraja godine biti završena i izgradnja magistralnog voda od Šepka do Bijeljine. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je tada rekao da su prevaziđeni svi problemi u vezi sa dozvolama, te da je preostala još eksproprijacija devedeset manjih parcela koje pripadaju zvorničkoj opštini, a da nakon završetka trase slijedi izgradnja toplane na gas.

Iako je priključenje grada na novi gasovod i početak grijanja na gas najavljivano i 2016. i 2017. godine, to se do kraja aktuelnog mandata nije dogodilo. Nova takva najava data je u junu 2018. od strane gradonačelnika i gradske uprave Bijeljine, kada je ponovljeno da su riješeni problemi sa dozvolama i da se očekuje završetak gasovoda visokog pritiska (dio između Šepka i Bijeljine) do kraja jula. Do kraja monitoringa nije bilo drugih vijesti o toku izgradnje i dinamici radova na ovom gasovodu.

Bijeljinski gasovod jedini je krupni infrastrukturni projekat u ovoj oblasti. U aktuelnom mandatu, aktivnosti na gasifikaciji Bijeljine su ponovo pokrenute, iako se nisu odvijale najavljenom dinamikom. Nisu pokrenute druge aktivnosti vezane za izgradnju i priključivanje na regionalne gasovode.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!