Započeto

Realizacija koncepta „Smart City“

Opštine: Travnik

Inicirat ćemo realizaciju koncepta „Smart City“ kroz čija ćemo rješenja i sa upotrebom modernih ITC tehnologija rješavati savremene probleme društva koji su posebno izraženi u sredinama gdje postoji velika koncentracija građana.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata načelnika Općine Travnik provođene su određene aktivnosti na realizaciji ove mjere.

Izvor: Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik

Općina Travnik, kako je potvrđeno za Istinomjer tokom 2022. godine, izradila je elaborat o parking prostorima, a potpisan je i ugovor za nabavku sistema za automatsku naplatu parkinga u vrijednosti od 25.000 KM.

Općinski načelnik Kenan Dautović saopćio je u junu 2022. godine da je održao sastanak sa predstavnicima BH Telecom-a i JP Stan-a, a tema sastanka je bila uvođenje smart parkinga na području općine Travnik.

Tokom 2022. godine na zvaničnoj internet-stranici Općine Travnik na linku Smart parking bilo je moguće dobiti informacije o trenutno dostupnom broju slobodnih parking mjesta na parkingu na lokaciji Plava voda, ali ova usluga u momentu zaključenja obećanja povodom drudge godine mandata načelnika Dautovića nije bila dostupna.

Tokom 2023. godine iz općinske uprave za Istinomjer je saopćeno da su dva parkinga u potpunosti digitalizovana (Parking Donja Čaršija i Konatur bb), te se provodi i tender za digitalizaciju ostalih parking prostora koji bi trebali biti digitalizovani do kraja godine.

Na internet-stranici Općine Travnik u rubrici E-servisi moguće je pronaći i opcije poput online podnošenja zahtjeva općini, servis komunalne službe ali i druge usluge koje se pružaju online.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!