Ispunjeno većim dijelom

Razvoj turizma

Partije: Ujedinjena Srpska | Oblasti: Ekonomija

“Bilo je ulaganja, ali mi na ovom terenu imamo toliko resursa da se ta ulaganja moraju povećati. Poseban akcenat moramo dati razvoju turizma, jer imamo tolike resurse da nam određeni dijelovi Evrope zavide na tome. Sve to mora da prati putna infrastrukturai to bi bio bi fokus mog djelovanja u Narodnoj skupštini Srpske”

Izvor: Radio Foča

Na 22. sjednici Vlade RS, usvojen je Program ekonomskih reformi 2019-2022 , Smjernice za razvoj privrede, te Akcioni plana za realizaciju Programa rada Vlade Republike Srpske za mandatni period, kao i Nacrt mjera za unapređenje poslovnog ambijenta. U sklopu ovih dokumenata planirane su poduhvati u sklopu strateškog unaprjeđenja sektora turizma u RS.

S ciljem saniranja negativnih posljedica pandemije koronavirusa, Vlada RS je na sjednici održanoj 16.12.2020. usvojila Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma, kojom se propisuje pravilo dodjele grant sredstava iz budžeta Ministarstva trgovine i turizma Srpske. Tom Uredbom je predviđeno da se namjenska sredstva dodjeljuju privrednim subjektima iz oblasti turizma koji u prethodnom periodu iz različitih razloga nisu ostvarili pravo na pomoć pri ublažanju štetnih posljedica koje je pandemija prouzrokovala turističkom sektoru.

Slične uredbe donosene su i za 2021. godinu.

Na 151. sjednici Vlade RS usvojena je Strategija razvoja turizma Republike Srpske za period 2021-2027. godina. Kako su iz Vlade RS naveli, ova strategija predstavlja nastavak aktivnosti na unapređenju pravnog i regulatornog okvira u sektoru turizma, te kreiranju podsticajnog okruženja i otvaranja prostora za razvoj turističke infrastrukture i razvijanje novih turističkih proizvoda.  

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS u januaru 2022. godine zabilježen je rast od 33,3% ukupnog broja dolazaka turista u odnosu na januar 2021. godine. Rast od 117,6% zabilježen je u broju stranih turista dok je broj domaćih turista pao za 7,6%. Što se tiče noćenja ukupan broj noćenja turista porsatao je za 31,3% u odnosu na januar 2021. godine. Broj noćenja domaćih turista bilježi pad od 7,5% dok je broj noćenja stranih turista porastao za 87,6%.

U maju 2022. U parlamentarnu proceduru upućen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu.

​Vlada Republike Srpske donijela je na sjednici održanoj 9.6.2022. godine Uredbu o načinu i postupku dodjele turističkih vaučera, kojom se utvrđuje način i postupak dodjele finansijskih sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske građanima Republike Srpske za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima. Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100,00 KM i može se koristiti jednom u periodu od 1. jula do 30. oktobra 2022. godine za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, uz podršku USAID Projekta za razvoj održivog turizma je 16. juna 2022. godine, organizovala konferenciju “Turizam obogaćuje: Turizam razvojna šansa Republike Srpske“ u Banskom dvoru u Banjoj Luci.

Za realizaciju Strategije razvoja turizma Republike Srpske 2021-2027 inidkativnim finansijskim okvirom predviđeno je iz Budžeta Republike Srpske 8,1 milion konvertibilnih maraka, kao i učešće ostalih donatora u finansiranju mjera i aktivnosti predviđenih Strategijom.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!