Neispunjeno

Razvoj ruralnih sredina kroz kvalitetne programe podrške

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Takođe, pojedine opštine na osnovu taksa na korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa (ruda) i hidropotencijala, sa republičkog nivoa dobijaju značajna finansijska sredstva. Ova sredstva se preko kvalitetnih sektorskih programa podrške i projekata moraju efikasnije koristiti za razvoj ruralnih sredina.

Sredstva od naknada za obnovljive izvore energije ulažu se u Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, odakle se prosljeđuju za energetske projekte i šumarstvo. Projekti ruralnog razvoja ne finansiraju se iz ovih sredstava.

Na 163. sjednici  (08.02.2018.) Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prijedlogu za sufinansiranje projekta, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, i donijela Odluku o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, u ukupnom iznosu od 1.284.000,00 KM, finansijski podrži/sufinansira sljedeće projekte:

“Zeleni ekonomski razvoj – GED – Green Economic Development” u realizaciji Razvojnog programa ujedinjenih nacija – UNDP, u ukupnom iznosu od  494.000,00 KM,

“Ispitivanje kvaliteta voda vodotokova u Republici Srpskoj u 2018. godini” u realizaciji Javne ustanove “Vode Srpske”, Bijeljina u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM,

“Projekat za finansiranje u okviru proste reprodukcije šuma za 2018.godinu – sušenje hrasta kitnjaka (prosta reprodukcija)” u realizaciji JP Šumarstva ŠUME REPUBLIKE SRPSKE a.d. Sokolac – Šumsko gazdinstvo Doboj u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM,

“Kofinansiranje projekta unapređenje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini”  u realizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, u ukupnom iznosu od 290.000,00 KM,

“Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017.godini” u realizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM,

“Održavanje mjernih stanica za monitoring” u realizaciji Republičkog hidrometeorološkog zavoda,  u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM,

“Jačanje kapaciteta za iskorištavanje biomase” u realizaciji Poljana d.o.o. Petrovo u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

Na 168. sjednici  (15.03.2018.) Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prikupljanju i utrošku namjenskih sredstava od vodnih naknada u 2017. godini od strane Javne ustanove “Vode Srpske”, opština/gradova i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Po osnovu vodnih naknada u prošloj godini prikupljeno je 17.858.461,18 KM, te izvršena sljedeća raspodjela: na račun posebnih namjena za vode 10.444.964,97 KM, na računi jedinica lokalne samouprave 5.357.538,35 KM i Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost  2.055.957,85 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!