Ispunjeno manjim dijelom

Razvoj organske ili ekološke poljoprivrede, uključujući i ekopčelarstvo

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Istovremeno, s obzirom na to da se veliki broj opština značajno razlikuju po stepenu razvijenosti, neophodno je utvrditi jedinstvenu prepoznatljivu lokalnu razvojnu politiku za sve opštine. Stoga je neophodno da lokalne zajednice analiziraju vlastite mogućnosti i prepoznaju vlastite resurse i komparativne prednosti i, u skladu sa tim, utvrde vlastitu strategiju razvoja seoskih područja u okviru jedinstvenog okvirnog programa za razvoj seoskih sredina.Posebna podrška trebala bi da uslijedi projektima koji predviđaju sljedeće:

razvoj organske ili ekološke poljoprivrede, uključujući i ekopčelarstvo,

U Pravilniku o podsticajima u poljoprivredi 2015 i Pravilniku o podsticajima za 2016. godinu organska proizvodnja je uvrštena kao jedan od osnova za ostvarivanje podsticaja. U Pravilniku za 2017. godinu  maksimalni iznosi premija za organsku proizvodnju umanjeni su sa 300 na 250 KM po hektaru za biljnu proizvodnju, (maksimalan iznos po korisniku umanjen sa 15.000 na 10.000 KM), dok su povećani sa 150 na 250 KM po uslovnom grlu (maksimalan iznos po korisniku je ostao isti, 10.000 KM). Visina premija za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju u Pravilniku za 2018 godinu ostala je ista, dok je maksimalan iznos povećan na 20.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

Prema Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2016. godinu, korisnici koji proizvode za tržište mogli su tražiti podsticajna sredstva za certifikaciju dobre poljoprivredne prakse i za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje, u maksimalnom iznosu do 10.000 KM po korisniku. U Pravilniku za 2017. godinu ovih podsticaja više nema, kao ni u Pravilniku za 2018 godinu (omogućeni su samo podsticaji za proizvođače koji su već certifikovani). U pravilniku su, pak, navedeni podsticaji u iznosu do 5.000 KM po korisniku za  uvođenje standarda dobre poljoprivredne prakse, integralne i organske poljoprivredne proizvodnje (integralna proizvodnja ranije nije bila osnov za podsticaje).

Ministarstvo je u martu 2015. godine navelo da radi na izradi podzakonskih akata kojima bi se  dodatno uredila oblast organske proizvodnje. U novembru 2015, na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, formirano je Udruženje organskih proizvođača Republike Srpske. Prema saopštenju ministarstva, “cilj Udruženja organskih proizvođača Republike Srpske jeste promocija organske proizvodnje i međunarodne sertifikacije, koja će organske razvojiti od onih koji to nisu.”

Podzakonski akti predviđeni Zakonom o organskoj proizvodnji, kompletirani su krajem 2016. godine. Zakon o organskoj proizvodnji (2013) propisao je usvajanje sljedećih podzakonskih akata u roku od šest mjeseci:

Pravilnik o metodama organske biljne i stočarske proizvodnje i periodu konverzije; Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, načinu vršenja kontrole i mjerama koje se utvrđuju u slučaju utvrđenih nepravilnosti u načinu obavljanja proizvodnje organskih proizvoda; Pravilnik o  sadržini, obrascu i način vođenja evidencije; Pravilnik o tehnološkim postupcima prerade u organskoj proizvodnji; Pravilnik o obilježavanju organskih proizvoda, uslovima i načinu skladištenja, prevoza i stavljanja u promet organskih proizvoda Pravilnik o postupku izdavanja potvrde za organske proizvode iz uvoza

U prethodnom mandatu, usvojen je samo Pravilnik o uslovima za izdavanje certifikata za organske proizvode. U 2015. godini usvojen je Pravilnik o metodama organske, biljne i stočarske proizvodnje i periodu konverzije , a u 2016 usvojeni su Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, Pravilnik o tehnološkim postupcima prerade u organskoj proizvodnji i Pravilnik o sadržini, obrascu i načinu vođenja evidencije. U avgustu 2018. godine, u pripremi se nalazio Pravilnik o uslovima i načinu skladištenja, prevozu i stavljanju u promet organskih proizvoda.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!