Djelimično ispunjeno

Razvoj nevladinog sektora za djelovanje u segmentu socijalne zaštite

Opštine: Centar Sarajevo

Razvoj nevladinog sektora za djelovanje u segmentu socijalne zaštite.

Obrazloženje

Tokom mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Općina Centar u svom Budžetu svake godine izdvaja i sredstva za NVO sektor, a po godinama je izdvajano:

2017. godini:

  • Transfer neprofitnim organizacijama – 1.680.789 KM
  • Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – 290.300 KM
  • Transfer neprofitnim udruženjima – rezrva – preraspodjela – 11.100 KM

2018. godini:

  • Transfer neprofitnim organizacijama – 1.767.900 KM

Budžetu Općine Centar za 2019. godinu planirano je:

  • Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – 130.000 KM
  • Transferi neprofitnim organizacijama – 1.513.900 KM

Općina Centar pomaže i institucije iz ove općine koje se bave socijalnim radom. Među njima je Dječiji dom na Bjelavama sa kojim je načelnik Nedžad Ajnadžić u junu 2019. godine potpisao protokol na osnovu kojeg se iz ovogodišnjeg općinskog budžeta dodjeljuje 15 hiljada konvertibilnih maraka za podršku radu ove ustanove.

Općina Centar je u 2018. godini donirala i 5.000 maraka za Porodično savjetovalište KS, a provodila je i aktivnosti na širenju mreže centara za zdravo starenje, kao i druge projekte.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!