Neispunjeno

Razvoj malih i nerazvijenih opština

Partije: SP RS | Oblasti: Državno uređenje

Predsjednik Socijalističke partije (SP) Republike Srpske Petar Đokić, uoči stranačke tribine u Kostajnici, rekao je za Srnu da će se zalagati da već početkom iduće godine bude donesen zakon koji će obuhvatiti podršku razvoju malih i nerazvijenih lokalnih zajednica kakva je Kostajnica.

“Taj poseban status i zakon trebalo bi da ovakvim opštinama omogući dostupnijim sredstva, koja bi se usmjeravala iz budžeta, kako bi one mogle da se razvijaju i da to bude podrška poboljšanju uslova za život s ciljem da zaustavimo proces odlaska stanovništva, posebno mladih”, rekao je Đokić.

 

Obrazloženje

Obećanje tokom mandata Vlade Republike Srpske nije ispunjeno.

Izvor: socijalisti.ba

Iako se u prvih 100 dana nije bavila donošenjem „zakona koji će obuhvatiti podršku razvoju malih i nerazvijenih lokalnih zajednica“, Vlada RS je u više navrata razmatrala pitanja usko vezana za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave. 

Foto: Ministarstvo finansija RS

Na svojoj prvoj sjednici održanoj 27. decembra 2018. godine, Vlada RS je donijela Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2019. godinu.
1) Razvijene jedinice lokalne samouprave su: Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Mrkonjić-Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Stanari, Teslić, Trebinje i Ugljevik.

2) Srednje razvijene jedinice lokalne samouprave su: Bileća, Brod, Kozarska Dubica, Kotor-Varoš, Milići, Modriča, Novi Grad, Sokolac, Srbac, Foča i Čelinac.

3) Nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Pelagićevo, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han-Pijesak, Šamac i Šipovo.

4) Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Potom je na 6. sjednici, održanoj 31.1.2019. godine, Vlada Republike Srpske prihvatila Informaciju o primjeni Pravilnika o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u RS. Vlada je tada bila saglasna da se iz budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave za 2019. godinu izdvoje sredstva u iznosu od 300.000 KM za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Krajem februara, na 9. sjednici Vlade Republike Srpske (21.2.2019), razmatrana je informacija o provođenju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (IFAD 859 BA).

Projekat razvoja ruralnog poslovanja realizuje se od 2016. godine, a predviđeno je da sve projektne aktivnosti budu završene 30. septembra 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 21 milion KM.

Projektno područje obuhvata 20 opština u Republici Srpskoj koje spadaju u grupu nerazvijenih i izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica, a to su: Jezero, Šipovo, Kupres, Mrkonjić-Grad, Ribnik, Istočni Drvar, Petrovac, Oštra Luka, Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Petrovo, Pelagićevo, Donji Žabar, Vukosavlje, Šamac, Brod, Derventa i Srbac, u kojima živi približno 50.000 seoskih domaćinstava.

Mjesec kasnije, na svojoj 13. sjednici, održanoj 21. marta, Vlada RS je donijela je Odluku o isplati akontacije finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je i na svojoj 25. sjednici, održanoj 20. juna 2019. godine, Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređena su:

Nerazvijene opštine:  Bratunac 16.794,12 KM; Višegrad 12.894,12 KM; Vlasenica 15.694,12 KM; Donji Žabar 15.319,12 KM; Kostajnica 14.819,12 KM; Ljubinje 14.444,12 KM; Nevesinje 15.294,12 KM; Pelagićevo 14.894,12 KM; Petrovac 12.344,12 KM; Petrovo 15.244,12 KM; Ribnik 13.594,12 KM; Rogatica 13.744,12 KM; Han-Pijesak 13.744,12 KM; Šamac 16.844,12 KM; Šipovo 13.744,12 KM.

Izrazito nerazvijene opštine: Berkovići 14.594,12 KM; Vukosavlje 16.134,12 KM; Istočni Drvar 12.194,12 KM; Istočni Mostar 15.294,12 KM; Istočni Stari Grad 13.184,12 KM; Jezero 16.379,12 KM; Kalinovik 13.094,12 KM; Kneževo 15.694,12 KM; Krupa na Uni 16.379,12 KM; Kupres 13.094,12 KM; Lopare 15.284,12 KM; Novo Goražde 14.434,12 KM; Osmaci 15.584,12 KM; Oštra Luka 15.694,12 KM; Rudo 15.444,12 KM; Srebrenica 13.794,10 KM; Trnovo 14.294,10 KM; Čajniče 14.934,10 KM; Šekovići 15.084,10 KM.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština. Sufinansiraju se projekti opština Nevesinje, Berkovići, Jezero, Pelagićevo, Kalinovik, Kneževo i Rudo.

Opština Nevesinje, projekat “Rekonstrukcija dijela ulice između crkve B.D. Marije i župnog dvora” u ukupnom iznosu od 13.000 KM; Opština Berkovići, projekat “Fond za žensko preduzetništvo”, u ukupnom iznosu od  19.500 KM; Opština Jezero, projekat “Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta u naseljenom mjestu Čerkazovići od raskrsnice Bogno do bunara izvora pitke vode”, u ukupnom iznosu od  29.500 KM; Opština Pelagićevo, projekat “Uređenje trga ‘9. Januar’ i izgradnja spomen-kompleksa ‘Vaso Pelagić’, dodatni i nepredviđeni radovi na rekonstrukciji škole u centru Pelagićeva”, u ukupnom iznosu od 14.000 KM; Opština Kalinovik, projekat “Ugovor o udruživanju sredstava radi realizacije projekta zapošljavanja mladih YEP”, u ukupnom iznosu od 8.700 KM, Opština Kneževo, projekat “Adaptacija kupatila Sportske dvorane u Kneževu”, u ukupnom iznosu od 6.000 KM, Opština Rudo, projekat “Nabavka ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Rudo”, u ukupnom iznosu od 13.000 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je na sjednici 19. septembra 2019. godine Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 500.000 KM, za period od 1.7. do 30.9.2019. godine.

Nerazvijene opštine: Bratunac (15.750,00 KM), Višegrad (13.800,00 KM), Vlasenica (15.200,00 KM), Donji Žabar (15.012,50 KM), Kostajnica (14.762,50 KM), Ljubinje (14.575,00 KM), Nevesinje (15.000,00 KM), Pelagićevo (14.800,00 KM), Petrovac (13.525,00 KM), Petrovo (14.975,00 KM), Ribnik (14.150,00 KM), Rogatica (14.225,00 KM), Han-Pijesak (14.225,00 KM), Šamac (15.775,00 KM), Šipovo (14.225,00 KM).

Izrazito nerazvijene opštine: Berkovići (14.650,00 KM), Vukosavlje (15.420,00 KM), Istočni Drvar (13.450,00 KM), Istočni Mostar (15.000,00 KM), Istočni Stari Grad (13.945,00 KM), Jezero (15.542,50 KM), Kalinovik (13.900,00 KM), Kneževo (15.200,00 KM), Krupa na Uni (15.542,50 KM), Kupres (13.900,00 KM), Lopare (14.995,00 KM), Novo Goražde (14.570,00 KM), Osmaci (15.145,00 KM), Oštra Luka (15.200,00 KM), Rudo (15.075,00 KM), Srebrenica (14.250,00 KM), Trnovo (14.500,00 KM), Čajniče (14.820,00 KM), Šekovići (14.895,00 KM).

Početkom juna 2020. godine, u Opštinskoj upravi Istočno Novo Sarajevo održan je sastanak tadašnje ministrice uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejle Rešić s predsjednikom Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubišom Ćosićem, potpredsjednikom Mladenom Đurevićem i generalnim sekretarom Saveza Acom Pantićem.

Kako je navedeno, na sastanku je najviše bilo riječi o negativnim posljedicama koronavirusa na budžete lokalnih zajednica, o trenutnom stanju opštinskih i gradskih budžeta i planu ušteda, kao i o primjeni kolektivnog ugovora za zaposlene u opštinskim i gradskim upravama.

S tim u vezi, ministrica Rešić rekla je da je cilj da lokalne zajednice ostanu stabilne i budu servis građanima, te da je najmanja stvar koja u ovom trenutku može da se uradi da najniža cijena rada ostane 100 KM, kao 2019. godine.

“Već sutra ću obavijestiti Konfederaciju sindikata o ovom zahtjevu i da o tome dalje pregovaramo”, izjavila je Rešić, te dodala da se ovo treba brzo uraditi kako bi se lokalne zajednice rasteretile, podsjećajući i da je novi, posebni kolektivni ugovor, stupio na snagu u februaru i da su tada imali opsežne pregovore prilikom potpisivanja, jer je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave na neki način bilo zastupnik opština i gradova.

Tada su nam izrazito nerazvijene opštine rekle da je za njih prihvatljivo da najniža cijena rada bude 110 KM. Stvari su se, u međuvremenu, promijenile i vidimo da sve lokalne zajednice mogu doći u problem. Imamo 33 nerazvijene lokalne zajednice i diskutabilno je da li one mogu podnijeti tu vrstu cijene rada u ovom trenutku, nakon svega što se desilo.

Lejla Rešić, 3.6.2020.  

Vlada RS je 8.10.2020. godine donijela odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje projekata, u ukupnom iznosu od 166.100,93 KM, a navedena sredstva bit će utrošena za sufinansiranje različitih projekata u opštinama Čajniče, Bosanski Šamac, Vlasenica, Kalinovik, Pelagićevo, Jezero, Rogatica i Rudo.

Ubrzo nakon ove odluke, nova ministarica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić, koja je na tu funckiju imenovana polovinom juna 2020. godine, potpisala je 30.10.2020. godine s načelnicima, odnosno predstavnicima opština Čajniče, Šamac, Vlasenica, Pelagićevo, Rogatica i Rudo, ugovore o sufinansiranju projekata u ovim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 135 100,93 KM.

Time je za sufinansiranje projekta plasteničke proizvodnje povrća u Čajniču izdvojeno 11.714,60 KM. Opština Šamac će dobiti 15.000 KM za izgradnju dvije stambene jedinice za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, Vlasenica 30.000 KM za projekat podrške marginalizovanim grupama, Pelagićevo 18.386,33 KM za drugu fazu izgradnje kapele i mrtvačnice u naselju Gornja Tramošnica, Rogatica 30.000 KM za projekat unapređenja energetske efikasnosti u Osnovnoj školi, a opština Rudo 30.000 KM za rekonstrukciju zgrade Doma kulture.

Kako je tom prilikom navedeno, potpisivanju nisu prisustvovali načelnici opština Kalinovik i Jezero, iz opravdanih razloga, pa će ugovori s njima biti potpisani naknadno. Opštini Jezero bit će dodijeljeno 6.000 KM za podršku aktivnostima Omladinske banke Jezero, a Kalinoviku 25.000 KM za program podrške preduzetništvu kroz inkubator poslovnih ideja, tako da će za ovih osam opština biti izdvojeno ukupno 166.100,93 KM.

Ministarka Jujić je, ističući važnost  potpisivanja ugovora s načelnicima šest opština, podvukla da se na taj način direktno pomaže nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u realizaciji njihovih projekata. Podsjećajući također da su sufinansiranjem projekata u ovim opštinama obezbijeđene investicije od oko 1,5 milion KM, ministrica je dodala:

Planirani grant ministarstva za ove namjene, u ovoj godini iznosi 300 000 KM, od čega će u ovom prvom krugu biti dodijeljeno 166 100,93 KM a ostatak sredstava biće dodijeljen do kraja kalendarske godine po zahtjevima jedinica lokalne samouprave.

 Senka Jujić, 30.10.2020.

Ministarstvo finansija Republike Srpske je na osnovu raspisanog javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata sa budžetsku stavku “Javne investicije za opštine i gradove Republike Srpske” u 2021. godini odobrilo kandidovane projekte u vrijednosti od 27,8 miliona KM. Kompletna lista projekata koje je sukcesivnim odabirom odobrila Vlada Republike Srpske može se pronaći na linku.

Među nekim od projekata koji će biti finansirani iz ovih sredstava su asfaltiranje lokalnih puteva u Foči, sufinansiranje kupovine hale za otvaranje jednog proizvodnog pogona u Potočarima, asfaltiranje puteva u Srebrenici i Novom Goraždu, kao i izgradnja zgrade za mlade bračne parove u Gacku.

Na svojoj 103. sjednici  održanoj 30.12.2021. godine, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za period 01.07. do 30.09.2020. godine u iznosu od 750.000,00 KM, kao i Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave za period 1.10. do 31.12.2020. godine u iznosu od 750.000,00 KM.

Polovinom 2021. godine, tokom 127. sjednice, najviši organ izvršne vlasti Republike Srpske donio je Odluku o isplati novih finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave,u iznosu od 750.000,00 KM. Isti iznos odobren je i na 137. sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.9.2021. godine, a sredstva su raspoređena na sljedeći način: 

Nerazvijene opštine – Bratunac 24,425.00 KM, Višegrad 20,131.25 KM, Vlasenica 23,156.25 KM, Donji Žabar 20,731.25 KM, Kostajnica 23,431.25 KM, Ljubinje 21,150.00 KM, Nevesinje 22,550.00 KM, Novi Grad 20,806.25 KM, Petrovac 17,718.75 KM, Petrovo 23,850.00 KM, Ribnik 21,056.25 KM, Rogatica 20,150.00 KM, Han Pijesak 20,518.75 KM, Šamac 22,675.00 KM, Šipovo 20,150.00 KM.

Izrazito nerazvijene opštine – Berkovići 19,981.25 KM, Vukosavlje 22,275.00 KM, Istočni Drvar 18,675.00 KM, Istočni Mostar 22,875.00 KM, Istočni Stari Grad 19,350.00 KM, Jezero 23,200.00 KM, Kalinovik 19,556.25 KM, Kneževo 22,075.00 KM, Krupa na Uni 23,375.00 KM, Kupres 19,981.25 KM, Lopare 21,056.25 KM, Novo Goražde 20,681.25 KM, Osmaci 21,356.25 KM, Oštra Luka 23,375.00 KM, Pelagićevo 20,856.25 KM, Rudo 23,875.00 KM, Srebrenica 20,381.25 KM, Trnovo 21,100.00 KM, Čajniče 21,400.00 KM i Šekovići 22,075.00 KM.

Vlada Republike Srpske, 16.9.2021. 

​Vlada Republike Srpske 7. oktobra 2021. godine na 140. sjednici donijela je Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 206.800,00 KM za nerazvijene jedinice lokalne samouprave: Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo, te izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići. Finansijska sredstva jedinicama lokalne samouprave bespovratno se dodjeljuju za razne projekta od značaja za lokalni razvoj. 

Na 151. Sjednici Vlada Republike Srpske, 24. decembra 2021. godine donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izuzetno nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 45.900,00 KM, za tri jedinice lokalne smouprave koje su ispunile uslove propisane Pravilnikom o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, a koje su prijavu podnijele nakon 7. oktobra 2021. godine. 

Vlada Republike Srpske na 162. Sjednici održanoj 24.marta 2022. godine usvojila je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 750.000,00 KM, za period od 01.01 – 31.03.2022. godine, koja će biti isplaćena za 15 jedinica lokalne samouprave, koje imaju status nerazvijene opštine. (Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo), te za 20 jedinica lokalne samouprave, koje imaju status izrazito nerazvijene opštine (Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići).

Odlukom o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave, utvrđena je budžetska pozicija – Transferi nerazvijenim opštinama u iznosu od 3.300.000,00 KM od kojih je iznos od 300.000,00 KM namijenjen za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, dodijeljivaće se u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata  nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!