Započeto

Razvijanje ribolovne infrastrukture

Partije: Ujedinjena Srpska | Oblasti: Ekonomija

U okviru dokumenta Platforma za Opšte izbore 2022. političkog subjekta Ujedinjena Srpska dato je obećanje koje se odnosilo na razvoj ribolovne infrastrukture:

“Lov i ribolov je bio razvijen i prije posljednjeg rata. Na području rijeke Plive posebno se razvio ribolovni turizam. Srpska treba da ulaže ravnomjerno u sve regione jer su rijeke bogate ribom. Posebnu pažnju obratiti na razvijanje infrastrukture i smještajnih kapaciteta.”

Obrazloženje

U prvih 100 dana mandata Vlada RS nije provodila aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Ujedinjena Srpska, Platforma za Opšte izbore 2022.

Krajem septembra 2023. godine Vlada RS odobrila je 152.500,00 KM Prirodno-matematičkom fakultetu Banjaluka na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za izradu Programa razvoja ribarstva i akvakulture u tom entitetu, i to u oblasnim slivovima rijeka Trebišnjica i Neretva i jezera na području Hercegovine. 

Nakon upita Istinomjera šta je Vlada RS poduzimala u prošloj godini na razvijanju ribolovne infrastrukture i smještajnih kapaciteta, 22.11.2023. godine, iz Vlade je odgovoreno da je resorno Ministarstvo nastavilo sa aktivnostima oko izrade Programa razvoja ribarstva i akvakulture u RS, kao i terenskim istraživanjima koja se odnose na uzorkovanje i istraživanje ihtiofaune, zatim fizičko-hemijskih i bioloških parametara indikativnih za kvalitet vode koja se provode na ukupno 91 lokalitetu predviđenim programom istraživanja u oblasnim slivnim područjima rijeka Save, Ukrine, Bosne i Drine.

Navedena istraživanja, dodano je, zbog loših vremenskih uslova, u novembru 2023. godine još uvijek su bila u toku, a po završetku istih biće dostavljen izvještaj o stanju ribljeg fonda u ribolovnim vodama i potencijalima za razvoj ribolovnog turizma.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!