Ispunjeno manjim dijelom

Razvijanje pet osnovnih mehanizama ekonomske diplomatije

Partije: DF | Oblasti: Spoljna politika

Pregovori sa Evropskom unijom u svim poglavljima koja se dotiču privrede će biti koordinirana sa poslovnom zajednicom iz čitave Bosne i Hercegovine. Razvit ćemo svih pet osnovnih mehanizama ekonomske diplomatije: promociju trgovine, poticanje direktnih stranih investicija, saradnju u nauci i tehnologiji, uključujući istraživanje i razvoj, promociju turizma i zagovaranje interesa nacionalne poslovne zajednice.

Izvor: DF-ov Izborni program 2018.

Na svojoj 3. sjednici održanoj 30.1.2020. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument „Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020 – 2022. godina“, a koji su prethodno usvojile vlade Republike Srpske, Federacije BiH.  S tim u vezi u saopšetnju nakon pomenute sjednice se navodi:

Politike definisane u ovom dokumentu u potpunosti su usaglašene sa Programom ekonomskih reformi za period 2019 – 2021. godina i bile su osnova za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020 – 2022. godina. Ključne mjere dokumenta „Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020 – 2022. godina“ usmjerene su na održiv i ubrzan ekonomski rast, veću konkurentnost privatnog sektora i bolje poslovno okruženje, depolitizaciju i povećanu efikasnost preduzeća u javnom vlasništvu, reformu zdravstvenog sistema, zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz zemlje i omogućavanje mladim i ženama da dostignu svoj puni potencijal. Mjere će biti provođene u skladu sa ustavnim nadležnostima svakog nivoa vlasti i razrađivane u saradnji sa Evropskom unijom i međunarodnim finansijskim institucijama, što će podržati usklađenost zemlje sa zahtjevima za pristupanje Evropskoj uniji i ubrzati proces pridruživanja. Provođenje zacrtanih socioekonomskih reformi doprinijet će provođenju Višegodišnjeg akcionog plana regionalne ekonomske zone (REA MAP), koji se temelji na standardima EU i olakšat će integraciju BiH u regionalne i evropske vrijednosne tokove. Bolja povezanost sa susjednim zemljama u oblasti transporta i energije dodatno će ojačati pristup zemlje i njenu integraciju na regionalnom tržištu. Stvaranje regionalnog digitalnog prostora i bolje integrisanih tržišta rada sa susjednim ekonomijama će omogućiti nove prilike za mlade Bosne i Hercegovine, što je važno u svjetlu njihove visoke stope nezaposlenosti. Svi nivoi vlasti će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se povećala saradnja i koordinacija na usklađivanju zakonodavstva u najvećoj mogućoj mjeri, te osnažio jedinstveni ekonomski prostor u zemlji. To će biti ostvareno jačanjem koordinacije svih nivoa vlasti, kako je navedeno u Mišljenju Evropske komisije na zahtjev BiH za članstvo u EU.

Vijeće ministara BiH. 31. januar 2020. 

Na istoj sjednici, Vijeće ministara BiH je na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, usvojilo i Program ekonomskih reformi za 2020 – 2022. godinu (PER BiH 2020 – 2022).

Program ekonomskih reformi za 2020 – 2022. godinu izrađen je prema smjernicama Evropske komisije i sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. DEP BiH je zadužena da dokument prevede na engleski jezik i dostavi Direkciji za evropske integracije (DEI) BiH, koja će ga proslijediti Evropskoj komisiji najkasnije do 31. 1.  2020. godine.

Vijeće ministara BiH. 31. januar 2020.

Akcijski plan i Smjernice za programe ekonomskih reformi 2021. – 2023. godine Zapadnog Balkana i Turske usvojeni su od strane Vijeća ministara BiH 10.9.2020. godine. 

Tom prilikom, Direkcija za ekonomsko planiranje zadužena je da kao koordinator za Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2021. – 2023. godine na razini Bosne i Hercegovine u suradnji s koordinatorima Republike Srpske i Federacije BiH provede Plan aktivnosti i u skladu sa Smjernicama pripremi dokument Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2021- 2023. godine.

Direkcija za ekonomsko planiranje će obavijestiti sve nadležne institucije o obvezi provođenja Plana aktivnosti Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2021. -2023. godine u skladu sa Smjernicama. Pred institucijama BiH se nalazi zadatak izrade Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2021. – 2023. godine (PER 2021. – 2023.) koji predstavlja poboljšanu verziju Ekonomskog i fiskalnog programa (EFP), a koji su podnosile zemlje potencijalni kandidati za članstvo u EU. Program ekonomskih reformi treba sadržavati srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, kao i sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. Dokument treba biti dostavljen Europskoj komisiji najkasnije do 31. 1. 2021. godine.

Vijeće ministara BiH, 10.9.2020.

Na 25. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 3.2.2021. godine, usvojen je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2021 – 2023. godine (PER BiH 2021. – 2023.), uz sugestije predsjedavajućeg Vijeća ministara i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Direkcija za ekonomsko planiranje će PER BiH dostaviti Evropskoj komisiji. Program ekonomskih reformi do 2023. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije i sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatan program strukturalnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. Ključno uporište za ekonomska kretanja u BiH u periodu od 2021. do 2023. godine predstavljat će kretanja privredne aktivnosti u eksternom okruženju i razvoj situacije u vezi s pandemijom COVID-19.

Vijeće ministara BiH, 3.2.2021.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 23.3.2022. godine usvojilo Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2022 – 2024. godine (PER BiH 2022 – 2024), koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje.

Kako je saopćeno iz Vijeća ministara BiH, Program ekonomskih reformi 2022 – 2024. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i na entitetskom nivou prema Prijedlogu plana aktivnosti, a usaglašen je sa entitetskim koordinatorima.

Program ekonomski reformi fokusiran je na makroekonomski i fiskalni okvir, te strukturalne reforme u periodu 2022 – 2024. godine. Ključne reformske mjere u PER BiH do 2024. godine usklađene su sa Okvirom za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH i uključuju dobru upravu i upravljanje javnim sektorom, društvo jednakih mogućnosti i pametan rast.

Vijeća ministara BiH, 23.3.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!