Započeto

Razvijanje modela dualnog obrazovanja

Partije: NiP | Oblasti: Obrazovanje

Razvijanje modela dualnog obrazovanja (Learning by doing), uvezujući obrazovne institucija s privrednim sektorom, s posebnim fokusom na sektor informacionih tehnologija (IT) i softverske industrije koji je u velikoj ekspanziji i nudi adekvatno plaćena i adekvatna radna mjesta, koja mlade stručnjake mogu zadržati u BiH.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković 30.05.2023. godine razgovarala je sa direktorom Udruženja poslodavaca FBiH Mariom Nenadićem, kojom prilikom je Nenadić upoznao ministricu o važnosti ovog Udruženja te pozvao na saradnju oko usklađivanja sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada. 

“Želim da unaprijedimo sve što je od koristi za sve nas” izjavila je tim povodom resorna ministrica, te dodala da se u tom kontekstu raduje saradnji sa Udruženjem poslodavaca oko implementacije dualnog obrazovanja, s  obzirom da je tržište rada promjenjivo i da je to jedan od prioriteta Ministarstva.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković, u decembru 2023. godine održala je sastanak sa predstavnicima Centra obrazovnih politika iz Beograda. Na sastanku se razgovaralo o jačanju saradnju u oblasti dualnog obrazovanja, radu na prevenciji i suzbijanju nasilja, te o unapređenje studentskog standarda.

U januaru 2024. godine, ministrica Duraković održala je sastanak sa predstavnicima Turske agencije za koordinaciju i saradnju (TIKA), na kojem je istaknuto da FMON i TIKA u ovoj godini planiraju surađivati na nekoliko projekata vezanih za obrazovanje, sa fokusom na inkluzivno i održivo dualno obrazovanje, naročito u malim sredinama Federaciji BiH.

Na sastanku ministrice okoliša i turizma Nasiha Pozder i ministrice obrazovanja Jasne Duraković održanom u martu 2024. godine dogovorena je podrška naučno-istraživačkim radovima u kojima se autori i istraživači bave problemom odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. 

Rečeno je da predstavnici vlasti, akademske zajednice i nevladinog sektora moraju biti povezaniji u rješavanju brojnih problema, kakav je i pomenuti problem Trgovske gore, ali i drugih o kojima je na sastanku bilo riječi, kao što je unapređenje nastavnih planova i programa te dodatnih mogućnosti putem sistema dualnog obrazovanja, a sve s ciljem zadovoljenja potreba tržišta rada u oblasti turizma u FBiH.

Za stavku “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH” u Budžetu Federacije BiH za 2024. godinu planirano je 2,6 miliona KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!