Započeto

Putna infrastruktura

Partije: Ujedinjena Srpska | Oblasti: Ekonomija

“Bilo je ulaganja, ali mi na ovom terenu imamo toliko resursa da se ta ulaganja moraju povećati. Poseban akcenat moramo dati razvoju turizma, jer imamo tolike resurse da nam određeni dijelovi Evrope zavide na tome. Sve to mora da prati putna infrastrukturai to bi bio bi fokus mog djelovanja u Narodnoj skupštini Srpske”

Obrazloženje

U prvih godinu dana rada Vlade RS vršene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor:

Kada je u pitanju putna infrastruktura, od početka mandata najveći pomak napravljen je utvrđivanjem trase autoputa Sarajevo – Beograd. Trasu su usaglasili predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić i ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić 26. februara. Usaglašena trasa je Rača – Bijeljina – Brčko – Lončari – Tuzla – Sarajevo  – Pale – Rogatica – Višegrad – Goražde. Autoput će dakle, kako se ranije zahtijevalo u FBiH, ići preko Tuzle, ali će se istovremeno spuštati sve do Višegrada. Ovu odluku još uvijek treba da potvrdi Predsjedništvo BiH.

Na prvoj sjednici 27. decembra 2018. godine Vlada je usvojila Program javnih investicija RS-a. Prema Programu, u 2019. godini za javne investicije će biti izdvojeno 368.567.901 KM, u 2020. godini 247.730.930 KM, a u 2021. godini 59.090.965 KM, od čega u saobraćaj i veze 9,49%.

Također, Vlada je na 10. sjednici 27. februara 2019. prihvatila Informacu o projektu „Izgradnja autoputa na koridoru Vc, kroz Republiku Srpsku, od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu“. Tender za prvu dionicu od petlje Johovac do petlje Rudanka (Kostajnica) je završen i početak radiva se očekuje tokom 2019. godine.

S obzirom na to da je utvrđena trasa autoputa Sarajevo – Beograd, prihvaćen projekat izgradnje Koridora Vc od petlje Rudanka do Karuše, te usvojen Program javnih investicija 2019 – 2021, Istinomjer će ovo obećanje Ujedinjene Srpske ocijeniti kao započeto.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!