Ispunjeno manjim dijelom

Psi lutalice

Opštine: Novo Sarajevo

U proteklom periodu Općina je namjeravala puno više učiniti kada su u pitanju problemi pojave pasa lutalica (…), ali obzirom da navedeno nije u direktnoj nadležnosti lokalnih samouprava, te zbog donesenih zakona i regulacionih planova koji su teško provodivi, ovi problemi nisu okončani u punom kapacitetu. Imajući to u vidu, i dalje planiramo nastaviti sa zajedničkom realizacijom projekata javnih kantonalnih preduzeća i Općine, cijeneći njihovo mjesto i ulogu u razvoju lokalne zajednice, kao i saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo, koja je sa premijerom Elmedinom Konakovićem na čelu veoma operativna kada je u pitanju zajednička saradnja i realizacija projekata a sve u interesu građana općine i Kantona Sarajevo.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Intervju, Radio Sarajevo, 29.09.2016.

U prvoj godini mandata načelnika Općine Novo Sarajevo nisu zabilježene aktivnosti na rješavanju problema pasa lutalica. U Budžetu za 2017., 2018., te okvirnom budžetu 2018-2020. godinu nisu planirana sredstva za ove svrhe. Više informacija o pomenutom obećanju nije moguće pronaći ni putem web stranice ove općine.

Uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica u nadležnosti je KJKP “RAD” – Higijenski servis. Budući da ova oblast nije u direktonoj nadležnosti lokalnih samouprava, Općina Novo Sarajevo kontinuirano se uključuje u sistemska rješenja ovog problema u skladu sa svojim mogućnostima i po ukazanoj potrebi.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!