Ispunjeno manjim dijelom

Promoviranje energijske efikasnosti i upotrebe energije iz obnovljivih izvora

Partije: DF | Oblasti: Ekonomija

Promoviranje energijske efikasnosti i upotrebe energije iz obnovljivih izvora.

Izvor: DF - GS Izborni program 2018

Na 2. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 23. 1. 2020. godine Vijeće ministara BiH je usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu osam miliona eura za Projekt energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo.

PROJEKTOM ENERGETSKE EFIKASNOSTI UNAPRIJEDIĆE SE I KVALITET ZRAKA U SARAJEVU

Projekt uključuje realizaciju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u oko 40 javnih objekata, i to u sektorima zdravstva, obrazovanja, rada, socijalne politike, kulture, sporta te unutrašnjih poslova u Sarajevu. Očekuje se smanjenje potrošnje energije ovim objektima, smanjenje emisije zagađujućih materija u zraku, a investicija bi mogla biti otplaćena iz ostvarenih ušteda za oko 10 godina. Praktično bi godišnje uštede trebale iznositi više od 1,6 miliona KM. Rok otplate zajma je 10 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH – Kanton Sarajevo (Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okološa Kantona Sarajevo). Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostaviće Vijeću ministara BiH Nacrt ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 23. 1. 2020.

Na osmoj redovnoj sjednici održanoj 11. 6. 2020. godine Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika – II. faza, vrijedan 10 milijuna eura.

ZELENO SVJETLO ZA TREĆI PROJEKT POBOLJŠANJA JAVNOG PRIJEVOZA U SARAJEVU
Projektom se želi pospješiti zaštita okoliša jer tramvajski promet kao pogonsku energiju koristi električnu energiju koja je ekološki prihvatljiva. Sredstva zajma namijenjena su za obnovu voznog parka, kako bi bio doveden na razinu koja će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika.
Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, uz povoljnu kamatnu stopu i alokaciju na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo.
To je treći u nizu projekata poboljšanja javnog prijevoza Sarajeva, za dva su već potpisani ugovori s EBRD-om, i to prvi za nabavu novih električnih trolejbusa u iznosu 15 milijuna eura i drugi za remont dvotračne tramvajske pruge u iznosu od 20 milijuna eura.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 11. 6. 2020.

Na 13. redovnoj sjednici održanoj 24. 7. 2020. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Izvješće o provedbi Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, koje sadrži informacije o provedenim aktivnostima u prošloj i o onim planiranim za ovu godinu.

PROVOĐENJE OKVIRNE ENERGETSKE STRATEGIJE BiH
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Izvješće o provedbi Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, koje sadrži informacije o provedenim aktivnostima u prošloj i o onim planiranim za ovu godinu.
Strategijom je definirano pet ključnih strateških ciljeva do 2035. godine: efikasno korištenje resursa, sigurna i pristupačna energija, efikasno korištenje energije, energetska tranzicija i odgovornost prema okolišu te razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 24. 7. 2020.

U februaru 2021. godine, Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 36 miliona eura za Projekt izgradnje Vjetroelektrane „Vlašić“. 

Vijeće ministara BiH je u junu 2021. godine, na prijedlog  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo Okvir za finansiranje projekata i mjera energetske efikasnosti za ulaganja u javne zgrade na nivou institucija Bosne i Hercegovine, u cilju utvrđivanja smjernica za izradu i realizaciju projekata i mjera energetske efikasnosti. Usvajanjem ovog okvira, kako su naveli iz Vijeća ministara BiH, “stvaraju se uvjeti za određivanja načina finansiranja projekata i mjera energetske efikasnosti u javnom sektoru, odnosno finansiranje obnove zgrada institucija BiH, kako iz domaćih, tako i iz međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija”.

U decembru 2021. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo Sporazum o izmjenama i dopunama na Sporazum o finansiranju i projektu zaključen 17. 12. 2019. godine (Prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 10 miliona eura – energetska efikasnost u javnim zgradama.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!