Djelimično ispunjeno

Promocija domaćih prirodnih ljepota i kulturno-istorijskih spomenika, planinskog i banjskog turizma

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

DNS daje punu podršku preduzetništvu i energično zahtijeva:

– prateći savremene trendove u turizmu treba osnažiti i regionalni pristup, kao atraktivnu zajedničku ponudu za treća tržišta, kreiranjem turističkih ruta i aranžmana. Prioriteti razvoja domaćeg turizma su: planinski i banjski turizam, uz promociju brojnih domaćih prirodnih ljepota i kulturno-istorijskih spomenika;

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 91. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o turizmu.Ovim zakonom uređuje se planiranje i razvoj turizma na teritoriji Republike Srpske, prava i obaveze turističkih subjekata, uslovi za obavljanje turističke djelatnosti, usluge u turizmu, promocija i unapređivanje turizma, podsticaji u turizmu, evidencija u turizmu, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređivanje turizma.

Vlada Republike Srpske donijela je na sjednici održanoj 11.05.2017. godine i Odluku o usvajanju Plana promocije turizma Republike Srpske za period 2017-2021 godina. Plan promocije predstavlja ključnu kariku institucionalne infrastrukture za razvoj i promociju turizma Republike Srpske. Kako je jedna od najvećih slabosti turističke industrije Republike Srpske nedovoljna i neadekvatna marketinška aktivnost, a koja se ogleda u fragmentiranosti marketinških aktivnosti, nedosljednosti u metodologiji prikupljanja i analize podataka, neusklađenosti turističkih proizvoda i ciljnih grupa, te nedovoljnoj iskorišćenosti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), ovim dokumentom će se uskladiti promotivne aktivnosti sa identifikovanim ciljnim segmentima. Plan promocije će dati osnovu da se valorizuju svi turistički potencijali i komparativne prednosti, da bi se povezala ponuda i tražnja u turizmu Republike Srpske. U cilju uspješne promocije, TORS-e će sarađivati sa svim relevantnim institucijama pri Vladi RS, Privrednom komorom RS, razvojnim agencijama, privrednim subjektima, međunarodnim organizacijama i drugim organizacijama u oblasti turizma, lokalnim zajednicama, gradskim i opštinskim turističkim organizacijama sa kojima će u zajedničkoj saradnji djelovati u pravcu razvoja, unapređenja i promocije turizma Republike Srpske.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!